Egne laboratorier forhindrer fusion

(LANDBRUG SYD) Ønsket om at bevare laboratorierne i Vojens og Varde bag syd- og sønderjysk nej til fusion.

Dansk Kvægs planer om at centralisere ydelseskontrollen samtidigt med, at husdyrregistreringen bliver samlet på fire regionale centre falder fra hinanden. I Syd- og Sønderjylland siger både Sydjysk Kvæghold og Sønderjysk Kontrolforening nej til at blive indlemmet i den såkaldte RYK - Registrering og YdelsesKontrol. Dermed får Dansk Kvægs kommende center i Brørup for den syd - og sønderjyske region ikke overdraget arbejdet med ydelseskontrollen.

Da også mælkeproducenterne på Fyn har takket nej til Dansk Kvægs invitation, er knapt halvdelen af Danmarks malkekøer uden for Dansk Kvægs rækkevidde. I modsætning til den centrale husdyrregistrering, (CHR) har Dansk Kvæg ingen kompetence over for de lokale kontrolforeninger vedrørende driften af ydelseskontrollen.

Hos både Sydjysk Kvæghold og Sønderjysk Kontrolforening har ønsket om at bevare egne laboratorier vægtet tungt, da bestyrelserne besluttede om de lokale foreninger skulle trodse Dansk Kvæg.

- Selvom det ikke var nogen betingelse fra Dansk Kvægs side, at vi skulle lukke vores eget laboratorium og lade alle prøverne analysere hos Steins Laboratorium, så har vi i hvert fald større sikkerhed for at bevare laboratoriet i Varde, hvis vi fortsætter som selvstændig forening, forklarer Jens Christian Mathiasen, formand for Sydjysk Kvæghold.

Også hos Sønderjysk Kontrolforening, hvis 950 medlemmer råder over 87.000 køer eller omkring en sjettedel af de danske malkekøer vægter hensynet til laboratoriet tungt.

- Hvis først kontrolforeningsarbejdet også bliver lagt ind under Dansk Kvæg, så kan vi være sikre på at laboratoriet ikke får lov at fortsætte, mener daglig leder Povl Solmer Frank.

Han understreger ligesom Jens Christian Mathiasen, at de to foreninger i det daglige har et glimrende samarbejde. For eksempel behandles prøverne fortrinsvis på det laboratorium, der ligger tættest på mælkeproducenten, selvom det betyder, at nogle prøver sendes hen over regionsgrænsen.

- Når man bliver angrebet, så står man tættere sammen, siger Povl Solmer Frank.

På Fyn har der ligesom i Sønderjylland været voldsom utilfredshed med Dansk Kvægs fremgangsmåde. Her forsætter ydelseskontrollen også som selvstændig forening. Med 630 medlemmer og 44.000 køer er Kontrolforeningen Fyn noget mindre, hvilket kan gøre drøftelser med fynboerne aktuelle.

- Vi er åbne for samarbejde, lyder slutmeldingen fra Jens Christian Mathiasen i Give.

Læs også