24 forsøg med reduceret jordbehandling

(LANDBRUG FYN) Patriotisk Selskab afvikler maskindemonstration den 25. september på Sanderumgård ved Odense - i forbindelse med anlæggelse af omfattende forsøg med reduceret jordbehandling.

Ikke mindre end 24 forskellige kombinationer af reduceret jordbehandling og såning med forskellige redskabstyper indgår i et nyt omfattende forsøg, som Patriotisk Selskab anlægger på Sanderumgård torsdag den 25. september i tidsrummet fra kl. 10 til 12.

Landmænd fra hele landet vil have mulighed for at overvære etableringen af det interessante forsøg - ligesom det var tilfældet ved et lignende arrangement med reduceret jordbehandling, som foregik sidste efterår på Bramstrup Gods. Her overværede flere hundrede landmænd etableringen af 2. års hvede i traditionelt behandlet jord (forsøgsresultatet vises i tabellen nedenfor).

- Mange landmænd enten har påbegyndt eller overvejer at anvende reduceret jordbehandling i bedriften. Derfor har det været oplagt for os at anlægge forsøg, der så nuanceret som muligt beskriver mulighederne indenfor denne dyrkningsstrategi, siger chefkonsulent i selskabets planteavlsafdeling, Erik Andkær Pedersen.

Den 25. september vil der så på tværs af disse tre opharvede forsøgsfelter blive jordbehandlet og sået hvede med otte forskellige redskabstyper (se nedenfor) - eller ikke mindre end 24 forskellige forsøgsparceller.

- Dermed får folk mulighed for at følge arbejdet i de tre forskellige områder med stubbehandling, og hvordan maskinerne - i vidt forskellige prisklasser - klarer sig overfor hinanden, påpeger chefkonsulenten.

Han opfordrer interesserede landmænd til at sætte kryds i kalenderen torsdag den 25. september, og gør opmærksom på, at det er vigtigt at være på plads kl. 10 for at få alle maskinerne at se i arbejde. På Patriotisk Selskabs hjemmeside vil man i tilfælde af dårligt vejr lige op til arrangementet kunne se, hvorvidt anlæggelsen af forsøget gennemføres.

Læs også