Nye majssorter på fremmarch

(LANDBRUG SYD) Sortsforsøg i Vojens og i Brørup foretaget af virksomhederne Advanta og Sejet viser, at flere nye majssorter vinder frem på bekostning af gamle traditionelle sorter. Vigtigst er dog, at majsen høstes på det rigtige tidspunkt og håndteres korrekt.

Forleden blev der afviklet såkaldte »majsdemodage« ved begge forsøgsmarker, hvor både nye og gamle majssorter blev gennemgået i forbindelse med dette års høst.

Der er med andre ord sorter nok at vælge imellem for den enkelte landmand. Og med sortsforsøgene håber de tre involverede virksomheder at gøre det lettere at pejle sig ind på, hvad der passer den enkelte bedst.

Det sker ved en gennemgang af de enkelte sorter med hensyn til blandt andet udbytte, energiindhold, fordøjelighed og ikke mindst indhold af stivelse. Og det er, ifølge Ole Schmidt, Advanta, ikke mindst for sidstnævntes vedkommende vigtigt:

- Meningen er, at majs skal være et stivelsesfoder, forklarer Ole Schmidt, der tilføjer, at det både kan reguleres med hensyn til valg af sort, men også i form af plantetætheden på marken.

Men hvornår er den enkelte sort klar til høst? Ud fra landsforsøg i blandt andet Syd- og Sønderjylland har Landbrugets Rådgivning i Skejby et par enkle metoder til at vurdere, om majsen er klar til høst.

Den ene er den såkaldte »klemmemetode«, hvor man udvælger fem planter i træk fire steder i marken. Herefter brækkes kolberne over, hvorefter de midterste kerner lægges mellem tommel- og pegefinger. Når man netop ikke mere kan klemme en dråbe ud af de midterste kerner i kolben, er tørstofindholdet i hele planten normalt ca. 30 procent, hvilket er det ideelle for høst.

Den anden metode til vurdering af høsttidspunkt er en kernevurdering, hvor majskernernes modning vurderes ved at kigge på de midterste kerner i kolben.

For at majsen er moden til ensilering, skal den inderste tredjedel af kernen være hvid, mens den mellemste tredjedel af kernen skal være gul med en melet og dejagtig konsistens, mens den yderste tredjedel af kernen skal være gul og glasagtig.

- Vi oplever nogle gange, at tørstofprocenten bliver for høj på grund af, at majsen snittes for hurtigt, forklarede Ole Schmidt, der især peger på risikoen for, at majsensilagen kan klumpe og danne mug.

Han konstaterer samtidig, at mange majskolber i år mangler majs i spidsen af kolben, hvilket dog ikke betyder, at majsen er udtørret.

- Dette års varme sommer har betydet, at spidsen i kolben har manglet majs. Det skyldes, at varmen har udtørret fangtrådene i kolben, der skal bestøves for at sætte majs, sagde Schmidt, der dog tilføjede, at det ikke berører kvaliteten af de øvrige majskorn på kolben.

Der var heller ikke noget galt med de fremmødtes syn i forbindelse med en række røde majsplanter med tilhørende røde majskolber.

- Det er en speciel majssort, som vi mest har med for sjov, og som vi bruger til at adskille vores forsøgsmark med. De røde majs bruges ikke som foder, men der dyrkes lidt som dekorationsmajs, lød forklaringen fra Ole Schmidt.

Læs også