Ærø fri for BVD

Bekæmpelsen af kvægsygdom skrider fremad på Fyn. Næste mål er Langeland.

Første bastion »faldt« i sidste uge, da den eneste ikke frie besætning (status II) på Ærø fik registreringen i orden.

- Dermed er øen fri for sygdommen, og næste mål er nu Langeland, siger kvægavlskonsulent Jens Morell fra Kvægavlskontoret på Ørbækvej i Odense, som forestår registreringsarbejdet på BVD-området.

- På Langeland mangler for øjeblikket ni besætninger at få status bragt på plads. Det skulle forhåbentlig være overkommeligt, og derefter gælder det resten af Fyn.

- Jeg er godt træt af de besætningsejere, som ikke er opmærksomme på denne forpligtelse. Det drejer sig rundt regnet om en snes stykker hver fjortende dag, når en ny opgørelse kommer fra den centrale registreringsdatabase, fortæller Jens Morell.

- Men, fortsætter han, vi er på rette vej, og vi kan kun opfordre til større opmærksomhed, så hele kvægbruget snarest kan blive fri for sygdommen og de omkostninger og besværligheder, som følger med bekæmpelsesplanen.

Det drejede sig om Knud Albertsen, Øgavl 201, Svendborg, hvis besætning på det tidspunkt var - og fortsat er - BVD-fri.

Læs også