Varierende kornudbytter

Generelt vurderer KFK-direktør Jørn Gram de første fynske afgrøder til at ligge på den »skuffende side« af normalen.

Vinterbyggen og vinterrapsen er bjærget, og i begge tilfælde betegner direktør Jørn Gram, KFK Fyn, udbyttet som skuffende, dog med store variationer fra egn til egn.

- Det skyldes givetvis forskellige forhold i modningsfasen, blandt andet fordi tordenbyger er faldet forskelligt i den periode. Samme billede kommer vi nok til at se i de store afgrøder, vinterhveden og vårbyggen, hvor høsten så småt er kommet i gang, kunne KFK-direktøren melde fredag.

- Naturligvis er det på dette tidlige tidspunkt meget svært at vurdere disse to afgrøder, da kun ganske få partier er blevet indleveret til os. Men kornet har været meget tørt, og derfor også modent.

Kvalitetsmæssigt udtrykker han også tilfredshed med rugen, der blev høstet overalt i det fynske område under den forgangne uges hedebølge.

- Faldtallet har kunnet holde sig indenfor normen for brødkorn. Meldrøjer har vi været stort set forskånet for i rugpartierne, og generelt ligner det et normaludbytte. Så der er ikke noget at betænke sig på hvad angår bjærgning af de resterende rugmarker, påpeger Jørn Gram og minder om sidste år, hvor mange landmænd ventede for længere med at rykke ud med mejetærskeren.

- Derfor skal man heller ikke vente med at gå i gang med hveden. Her er faldtallet imidlertid også et lotterispil, idet det måske vil falde. Men sikkert er det, at faldtallet og dermed brødkornskvaliteten er optimal, når kornet er modent.

- Kornmarkedet er under pres. Det er svært at afsætte korn, primært på grund af stor import af gammel høst østfra. Så generelt ligger der meget store kornlagre i EU. Derfor er kornprisen afhængig af EU’s politik på området og af høstudbytterne i EU og på globalt plan.

Meldingerne lyder om en pæn avl i de lande, hvor høsten er ved at være overstået, og derfor forudser Jørn Gram fortsat lave kornpriser.

Læs også