Gartnernes indtjening faldt

Gartnerierne samles i færre store enheder. Samtidig stiger omkostningerne mere end indtægterne. Seks fynske potteplantegartnerier på gartnernes top 10 liste.

De danske gartnere ekspanderer som aldrig før. I 1991 havde en gennemsnitsgartner således 5.639 kvadratmeter under glas. I 2001 har han 7.950 kvadratmeter at producere under.

Desværre for gartnerne er omkostningsniveauet ligeledes steget betydeligt i de senere år. Derfor faldt gartnernes gennemsnitsresultat fra 2000 til 2001 med 16.000 kr. I forhold til 1999 er resultatet endda dalet med 33.000 på gartnerierne, som ellers har formået at forøge omsætningen med 8 procent – svarende til 369.000 kr. - fra 2000 til 2001.

Problemet for gartnerne er imidlertid, at blandt andet lønomkostningerne i samme periode er steget med 10 procent.

- 2001 blev det år, hvor selv de bedste havde vanskeligt ved at holde indtjeningen, lyder det i en kommentar fra Revisionskontoret for Gartneri og Frugtavl, RGF i Odense.

Disse gartnerier formåede i 2001 at lave et resultat pr. kvadratmeter på 240 kr. Gennemsnitsarealet i gruppen ligger på 7.616 kvadratmeter, hvilket giver et gennemsnitsresultat på 1.827.840 kr. Den gennemsnitlige bruttoomsætning i gruppen lå på 1.305 kr. pr. kvadratmeter, hvilket giver en omsætning på små 10 millioner kr. i snit.

De dygtigste gartnere formår altså at skabe resultater i millionklassen, men de må samtidig konstatere, at resultatniveauet alene fra 2000 til 2001 er faldet med 20-25 procent.

Der var i 2001 165 gartnerier tilbage i Danmark. Det er 16 færre end året før. Potteplantegartnerierne udgør suverænt den største gruppe med 129 gartnerier, mens der blot figurerer 15 grønsagsgartnerier i RGF’s opgørelse.

Læs også