Større udbytte ved nedfældning

Temadag om gyllenedfældning havde flot besøg – og det er vigtigt at overveje nøje, hvordan gyllen kommer ud på marken.

Der er penge i gylle, og det er formentlig den væsentligste årsag til, at flere end 100 landmænd og maskinstationsfolk mødte op til en temadag om gyllenedfældning arrangeret af Sydvestjysk Landboforening Varde.

Arrangementet blev afviklet på en dejlig forårsdag, og nogle landmænd har formentlig valgt at blive hjemme og arbejde i marken, men planteavlskonsulent Jørgen Kristensen er godt tilfreds med besøget.

- For otte år siden havde vi omkring 700 deltagere til et tilsvarende arrangement samme sted, men det blev holdt om sommeren, hvor landmændene har bedre tid, og siden er der sket en rivende udvikling i landbruget med færre brug samtidig med, at mange i dag blot overlader gylleudkørslen til en maskinstation, siger Jørgen Kristensen til Landbrug Syd.

Han glæder sig alligevel over, at der kom så mange, og efterfølgende har flere henvendt sig til kontoret for at få regnet på økonomien omkring gylle på netop deres bedrift – og der er virkelig mange spørgsmål omkring gylle og materiel, den enkelte landmand bør overveje.

- Det er umuligt at sige, hvad der er bedst og billigst, men det er tydeligt, at mange af deltagerne i arrangementet blev overrasket over, hvor meget trækkraft, der egentlig skal til for at trække en gyllevogn. Skal der så også investeres i en ny traktor, bliver det selvfølgelig dyrt, siger Jørgen Kristensen.

De fleste af de maskiner, der blev demonstreret på marken hos I/S Skovgården ved Karsten og Erling Christensen på Tranbjergvej 16 i Helle ved Nordenskov egner sig primært til maskinstationer, og Jørgen Kristensen kommer med en opfordring til producenterne:

- Hidtil er der fortrinsvis tænkt på modeller til maskinstationer, og jeg ser gerne, at producenterne også begynder at tænke på mere fleksible modeller til den enkelte landmand. Det skal være lidt mindre modeller, men de skal også være så fleksible, så landmanden kan bruge den samme, hvad enten det gælder sortjordsnedfældning, gylle på en græsmark eller en hvedemark, påpeger Jørgen Kristensen.

- Forsøg viser, at det giver et større udbytte ved at nedfælde gyllen i stedet for at placere den oven på jorden, og det er i hvert fald konstateret, at det er en dårlig ide at harve gyllen ned og blande det med jord – så bliver noget af kvælstoffet bundet med bakterier og svampe i jorden, forklarer planteavlskonsulenten.

Hvis en maskinstation kører gylle ud på måske 70 hektar jord, har landmanden ingen mulighed for at følge med at pløje ned, og så kommer harven typisk i brug, men det er en dårlig løsning – så får landmanden for lidt ud af kvælstoffet. Nedfældning give et bedre resultat, men det kræver omvendt en investering eller en højere udgift til maskinstationen.

Derfor hersker der ikke tvivl om, at der virkelig er nogle økonomiske aspekter at tage med i sine overvejelser, men nedfældning egner sig ikke til vinterafgrøder – her kan det ødelægge mere, end det gavner. Til gengæld er det bedst i sortjord om foråret og i græsmarker.

Læs også