Stenstrup sammen med SAB

Medlemmerne i Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening bliver næste tirsdag præsenteret for et 2001-regnskab med et minus på 6,7 mio. kroner. Samtidig skal de tage stilling til en fusionsaftale med SAB.

Formanden for den sydfynske andelsgrovvareforretning, gårdejer Erik Wilbour Rasmussen, både håber og tror på, at hans kolleger vil slutte op om fusionen mellem de to tilbageblevne andelsgrovvareforeninger på Fyn.

- SAB udvalgte vi blandt tre interesserede partnere, og vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at finde sammen med netop denne slagkraftige fynske virksomhed, siger Wilbour Rasmussen, efter at de intense forhandlinger i onsdags endeligt faldt på plads.

- Jo længere, vi gravede i regnskabet sammen med vore rådgivere, jo værre kom det til at se ud. Men med et slutteligt underskud på 6,7 millioner kroner i 2001 er vi nået helt ind til benet, siger formanden, som derfor naturligvis er tilfreds med, at fusionsaftalen tilmed betyder en pose penge til medlemmerne.

Det er aftalt i forhandlingerne med SAB, at der til Stenstrup-Lunde’s medlemmer udbetales 2 millioner kroner i kontant bonus i forhold til samhandlen i indeværende år, og yderligere 2 millioner kroner overføres til deres nye andelskapitalkonti i SAB. Desuden overføres yderligere en andelskapital på ca. 1,5 millioner kroner fra det nuværende Stenstrup-Lunde.

Regnskabet viste godt nok en omsætningsstigning på 11 millioner til i alt 76 millioner kroner, men alligevel kommer foreningen som nævnt ud af 2001 med et underskud på 6,7 millioner kroner. Det sker som følge af forskellige fejldispositioner i kornhandler, lagerbeholdninger og ukurante varer.

Det var disse forhold, der i forrige uge gjorde, at forretningsføreren fratrådte sin stilling og fik bestyrelsen til at se sig om efter en fusionspartner.

(1) 18-17-fy

Aktiver, passiver og medarbejderforpligtelser m.v. overføres til den fortsættende forening, og dermed overtager SAB ansvaret for driften og økonomien i Stenstrup-Lunde.

Som et led i fusionsaftalen garanterer SAB, at anlægget i Stenstrup i minimum fem år bevares og udvikles - med kvalificeret bemanding, fuld åbningstid og fuldt sortiment.

- Vi råder over nogle, aldeles fornuftige faciliteter, hvor der er plads til 14.000 tons korn, raps og ærter. Det gør Stenstrup til et naturligt center for modtagelse af en lang række specialafgrøder, bl.a. maltbyg, som dyrkes i stort omfang i det sydfynske område.

Sluttelig udtrykker formanden tilfredshed med, at Stenstrup-Lunde lokale Foderstofforening - trods de opståede vanskeligheder - medvirker til at bibeholde konkurrenceforholdene i den fynske grovvarebranche ved at samle kræfterne i de to tilbageblevne selvstændige, fynske andelsgrovvareforeninger.

Læs også