Bio-området vil eksplodere

FORSØGSCENTER - I løbet af tre til fire år vil der komme rigtig mange nye midler indenfor biologiske sprøjtemidler og biostimulanter, Det viser de store linjer i udviklingen af nye midler i Europa, vurderer Martin Gejl, som sammen med tre medejere er ejer af det private forsøgscenter Agrolab på Vestfyn.

Så marksprøjtning vil med al sandsynlighed ændre sig meget i de kommende år.

- Jeg er overbevist om, at hele området for biologiske midler vil eksplodere de nærmeste år. Alle kigger på disse midler – også de store kemifirmaer, vurderer Martin Gejl.

Nye midler stiller krav

- Vi skal vel bruge 50 procent flere fødevarer i 2050 med den stigende befolkning. Men det er faktisk ikke særlig svært også på det nuværende areal. Bare vi fortsat kan anvende pesticider og andre hjælpestoffer. Vi forholder os imidlertid ikke til den politiske debat om pesticider, men vi konstaterer blot striks fagligt, hvordan midlerne virker på afgrøder og miljø.

Generelt vil de nye pesticidtyper stille større krav til landmændene for at bruge dem rigtigt.

- Det gælder ikke mindst de nye biologiske produkter, som skal anvendes på en anden måde end de kendte syntetiske midler. Heldigvis er danske landmænd veluddannede og vil her have en styrke, som landmænd i andre lande ikke har, fastslår Agrolab-medejeren.

Gode, gamle midler

Men helt generelt ser Martin Gejl ikke, at de »gode, gamle« pesticider forsvinder mange år frem.

- For de er gode. Og efter flere års følelsesstyret debat om for eksempel glyphosat, så fornemmer vi nu igen en mere faglig holdning til fornuftig brug af pesticider, vurderer han.

Problemet er imidlertid, at der reelt ikke bliver opfundet nye aktivstoffer.

- Det er nok 20 år siden, der er kommet et rigtig nyt aktivstof indenfor herbicider. Og det bliver også de nuværende aktivstoffer, som vi arbejder med de næste 10 år - bare i nye formuleringer.

Nyt på vej fra Asien

På det seneste er der dog noget på vej fra blandt andet Kina, som ser nyt og brugbart ud også i EU-regi.

Et land som Indien er også blevet stort indenfor pesticider i EU med koncernen UPL – som har et mål om at blive de største inden for biologiske bekæmpelsesmidler.

Så der sker primært nyt indenfor svampe- og insektmidlerne - men i langt mindre grad indenfor ukrudtsmidlerne.

- Og vi vil helt sikkert se nye blandinger af biologiske og syntetiske midler, slutter fremtidsvurderingen fra Agrolabs forsøgsmarker.

jpj

Læs også