Mange ønsker at bo tættere sammen

Flere og flere henvender sig med ønske om at udnytte eksisterende staldlænger til bolig.

Arkitekt Anna Grethe P. Aggerholm, arkitekt hos Velas oplever øget efterspørgsel på rådgivning fra familier, der ønsker at udnytte gamle staldbygninger til bolig. Ikke alle gamle staldbygninger egner sig til renovering. Det kan også blive for elendigt. Her anbefaler vi hellere nedrivning, siger Anna Grethe P. Aggerholm.

I byggeafdelingen hos Velas har de det seneste år oplevet en stigende interesse i at udnytte overflødige driftsbygninger på landejendomme som bolig. Enten til bedsteforældre i forbindelse med generationsskifte eller til venneflokke, der ønsker en form for moderne kollektiv i omgivelser, hvor naturen er lige uden for døren, og hvor der er højt til himlen.

- Vi glæder os over, at der er kommet så godt gang i den slags opgaver, siger arkitekt hos Velas, Anna Grethe P. Aggerholm.

- De store landejendomme med stor bygningsmasse giver masser af spændende muligheder. Og i stedet for at bygge nyt, kan man netop få den sjæl og historie, der ofte følger med de gamle mursten, siger hun.

Det kan blive for elendigt

Anna Grethe P. Aggerholm minder dog om, at det ikke altid kan betale sig at bevare det gamle.

- Der er ingen tvivl om, at de for 100 år siden virkelig forstod at bygge flot. Men der er altså også nogle bygninger derude, hvor det ikke kan betale sig, og hvor alle er bedst tjent med, at der bliver revet ned.

- Jeg sætter selv stor pris på, at man ønsker at genbruge og kan se værdien i noget, der allerede er, men det kan også blive for elendigt. Bliver vi spurgt om en sådan opgave, så er det altid vigtigt med det første besøg, hvor bygningernes stand vurderes. Kan det betale sig, ja så bliver vi glade og går i gang. Kan det ikke, så siger vi det, som det er.

Ifølge arkitekten er der rent økonomisk ikke den store forskel på at renovere eksisterende eller bygge nyt.

- Vi ligger cirka mellem 15.000-18.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket stort set også er prisen for et nyt hus. Så det er ikke på grund af pengepungen, at man skal renovere, understreger hun.

Lugter lidt af gris

Det første tiltag, Anna Grethe P. Aggerholm anbefaler ved renovering af staldlænger er, at der bliver foretaget en grundig lugtsanering.

- Det kommer bag på mange. Men selvom det er flere år siden, at der sidst var dyr i staldene, så sidder lugten altså ofte fast i bygningskonstruktionen. Er der ikke lugtsaneret inden ombygning, vil lugten trænge igennem – også når længen er blevet til bolig. Det bliver man træt af, fastslår hun.

Dernæst skal der isoleres, åbnes for mere lys, udgange placeres, der skal brand- og radonsikres og meget mere.

- Planloven siger at man ikke må ændre i væsentligt omfang på bygningens udseende udefra, hvilket betyder, at der ikke må isættes kæmpestore glaspartier eller kviste uden en indhentet tilladelse. En tilladelse der ikke er helt nem at få, vurderer Anna Grethe P. Aggerholm.

Indvendig er der mere frit spil, og der kan skabes skønne rum og oplevelser, hvis de eksisterende konstruktioner sættes i spil. Der skal altid indhentes en byggetilladelse, da der er tale om ændring af anvendelse.

Man skal være enig

Arkitekten påpeger vigtigheden af, at man i fællesskab har gjort sig klart, hvordan man vil leve sammen.

- Her er det vigtigt, at man er blevet enige om, hvorvidt der skal være eventuelle fællesområder, og om de skal suppleres af mere private områder.

Mange ser en stor fordel i at erhverve sig en ejendom, der giver en parklignende have til glæde og gavn for alle, og at man samtidig er flere til at passe den. Men hvor meget skal være fælles, og kan alle se sig selv i de forskellige situationer? Vi lægger stor vægt på, at der som et led i opstartsprocessen bliver talt rent ud af posen. Det er et stort projekt at sætte i gang, så der skal helst ikke være nogen, der springer fra, inden vi er i mål eller lige efter, siger Anna Grethe P. Aggerholm.

Masser at nyde

Udover at ejendommen altid forsøges indrettet optimalt efter udsigt og verdenshjørner, er det også vigtigt at forholde sig til, at der måske skal lukkes lidt mere af ind mod en gårdsplads, hvor mange færdes og der ofte er stor aktivitet. Til gengæld skal der åbnes op ud mod landskaberne, der omgiver og er med til at gøre stedet unikt.

- Vi skal have øje for, at vi ikke får skabt nogle forhold, der uden egentlig at ville det, kan skabe irritation. Derimod skal vi frem til nogle boliger, der supplerer hinanden og hvor to plus to meget gerne må give fem. Kan vi det, kan de her boliger, skabe et liv med nærhed og en pragtfuld hverdag for familier mange år frem.

Læs også