Reparationer på gylletanke bør udføres af fagfolk

Udslip af svovlbrinte kan være dødbringende, advarer Topdanmark.

Mens gyllesæsonen nu starter, så anbefaler Topdanmark, at landbruger lader professionelle fagfolk med særligt sikkerhedsudstyr tage sig af reparationer på deres gylletanke.

Det skyldes, at der er et stigende antal ulykker ved gylleudslip under al slags arbejde med gylletanke, som i værste fald kan være dødbringende. Den flydende husdyrgødnings høje koncentration af svovlbrinte kan betyde, at blot to indåndinger fører til bevidstløshed og lammet åndedræt.

 - Vi kan desværre observere en stigning i antal ulykker ved arbejdet med gylle. Problemerne opstår i høj grad, når man forstyrrer stillestående gylle ved for eksempel at røre, skovle eller pumpe. Der ligger nemlig typisk et flydelag ovenpå gyllen, og når det bliver brudt, så frigives gassen, siger landbrugschef i Topdanmark, Preben Rasmussen.

Næsen kan svigte

Han påpeger, at gassen kan lamme lugtesansen, og at man derfor ikke kan benytte næsen som alarm på de sundhedsskadelige situationer.

Derfor anbefaler Topdanmark også, at landmænd investerer i gyllegasalarmer til alle medarbejdere. H2S-alarmerne kan være livredende, hvis de bliver anvendt korrekt.

- Det er vigtigt, at alle er instruerede i, hvordan man håndterer gylle og er opmærksomme på risici, siger Preben Rasmussen.

Seges optrapper rådgivning

Efter at der i 2019 skete flere ulykker, som kredser om gylleforgiftning, har Seges sat yderligere fokus på problemet. Her oplyser arbejdsmiljøchef Helle Domino, at Seges netop har lavet en kampagne på Facebook/Agrisafety, en video og forskelligt informationsmateriale, som belyser problemerne igen.

- Og så gør både vi og lokale arbejdsmiljøkonsulenter meget ud af at tale om gyllerisici med alle landmænd, når vi er på besøg i forbindelse med sikkerhedsrunderinger, APV-udarbejdelser og rådgivning, siger hun og påpeger, at man skal være yderst opmærksom på både svine- og kvægbedrifter.

 

Korrekt gyllehåndtering

Topdanmark har følgende anbefalinger til gyllehåndteringen:

• Brug altid luftforsynet åndedrætsværn og sikkerhedssele med taljetræk, hvis du selv skal ned i gylleanlægget eller gylletanken

• Sørg for, at gyllepumper, gylleomrørere, spjæld og ventiler er sikre at betjene

• Vær opmærksom på, hvor dine medarbejdere befinder sig, når du sætter gylle i bevægelse

• Sørg for, at gylletanken er sikret med hegn og overdækning

• Sørg for, at lovpligtige advarselsskilte er sat op ved gylleanlæg, gylletanke og gyllevogne

• Sørg for, at alle på ejendommen kender til faren ved gyllegas

• Sørg for, at alle ved, hvad de skal gøre, hvis faren alligevel opstår

Læs også