Konservative vil forsøge at bremse braklægning

Det giver ikke mening at braklægge store områder i Danmark, mener Per Larsen fra De Konservative.

Landbrugsordfører for Det Konservative Folkeparti, Per Larsen, håber ligesom Venstre på en udvidelse af de grønne initiativer, der kan give landmændene deres fulde landbrugsstøtte. Foto: Folketinget.

I den nye aftale for EU's landbrugsstøtte er der lagt op til, at hver landmand skal finde mindst fire procent af den støtteberettigede jord, som skal tages ud af produktion. Og mens Enhedslisten gerne vil kæmpe for at bevare intentionerne bag den regel, så håber man hos de konservative at kunne skubbe lidt til reglen.

- Man skal ikke bare braklægge for at braklægge. Der kan være nogle steder, det giver mening, fordi jorden ikke er god nok. Og de områder kan vi selvfølgelig stoppe med at dyrke. Men generelt giver det ikke mening at stoppe dyrkning i Danmark, når vi har et meget klimavenligt landbrug her i landet, siger landbrugsordfører for Det Konservative Folkeparti, Per Larsen.

Flere forskellige eco-schemes

Ligesom Venstre håber han desuden, at der kommer flere bud på eco-schemes, end regeringen lagde op til før sommerferien.

- Der skulle gerne være en bred palet, så det giver mening for flest mulige landmænd at igangsætte et miljø- elle klimavenligt initiativ, så reformen for det første ikke får for store konsekvenser for landbruget, men også for, at vi får så mange landmænd som muligt til at gøre noget godt for klimaet, siger Per Larsen.

Han peger blandt andet på præcisionsgødskning som et tiltag, der ville giver mening at oprette som eco-scheme. Det drejer sig altså om gps-styret gødskning, der sørger for, at der kun bliver giver lige præcis den mængde gødning, der er brug for rundt om på markerne.

- Vi skal finde de tiltag, hvor vi får mest effekt for de udgifter landmændene får, så deres indsats ikke er forgæves. Og præcisionslandbrug er et godt bud, siger han.

Læs også