bannerPos

Agri Nord: Ny hjælpepakke kan måske hjælpe minkavlere

Umiddelbart ser det ud til, at det kun er minkavlerne, der har en mulighed for at få kompensation med regeringens nye hjælpepakke til corona-ramte små og mellemstore virksomheder, vurderer Agri Nord.
20-03-2020 11:36

Umiddelbart ser det ud til, at det kun er minkavlerne, der har en mulighed for at få kompensation med regeringens nye hjælpepakke til corona-ramte små og mellemstore virksomheder, vurderer Agri Nord.

Regeringens nye hjælpepakke til de små- og mellemstore virksomheder skal hjælpe de virksomheder, der bliver ramt af de seneste tiltag for at bremse spredningen af corona-virus. Der er ikke kompensation til landbruget i pakken. Dog har minkavlerne måske en mulighed, lyder det fra Agri Nord.

- Den hjælpepakke, der er kommet, tilgodeser først og fremmest de virksomheder, der er tvangslukkede. Det vil sige frisører, restauranter med videre, siger strategisk rådgiver i Agri Nord, Peter Møller.

Han og kollegaerne har talt med mange landmænd, der vil vide, om der er hjælp til dem i den nye pakke.

- Der er umiddelbart ikke yderligere hjælp at hente i forhold til den forrige pakke, siger han.

Den første hjælpepakke, der kom, giver landmænd mulighed for at udskyde indbetaling af moms og B-skat, og hvis en ansat på et landbrug bliver syg som følge af corona-virussen, kan arbejdsgiveren få betaling for sygedagene allerede fra dag 1.

Følgevirkninger

Selvom landbruget ikke er direkte ramt af tvangslukninger eller andre tiltag, som regeringen har taget i forhold til at begrænse skaderne af Covid-19, så kommer corona-krisen på længere sigt til at påvirke landbruget, vurderer Peter Møller.

- Vi ser allerede, at olieprisen er styrtdykket, og så plejer kornprisen at følge med. Derudover er den lange rente steget fra 1 til 2 procent i grove træk, og det kommer til at påvirke landbruget, siger rådgiveren, der løbende følger med i, om der kommer yderligere tiltag, der kan hjælpe landbruget.

Mulig kompensation

Hjælpepakken træder i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 9. marts.

Virksomhedsrådgiver i Agri Nord, Jørgen Cæsar Jensen, mener, at minkavlerne også bør kunne søge kompensation, selvom de blev ramt før denne dato.

De måtte lukke deres februar-auktion netop på grund af smitterisikoen ved deltagelse fra kinesiske opkøbere, og deres april-auktion bliver sikkert også aflyst.

- Vi er i fuld gang med at undersøge, om der er mulighed for at bringe ordningen i spil i forhold til minkavlerne, siger Jørgen Cæsar Jensen.

mip

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next