Appel til fødevarearbejdere: Pas på jer selv!

Mens mange danskere i dag er mødt ind på deres hjemmearbejdsplads, skal fødevarearbejderne fortsat møde på arbejde. De skal huske at passe godt på sig selv og hinanden, for vi har hårdt brug for dem, lyder appellen fra næstformand i Fødevareforbundet NNF Jim Jensen

Mens store dele af landet ligger stille på grund af bekæmpelsen af coronavirus, er der fortsat fyldt op på landbrugsarbejdspladserne, i staldene samt på følgearbejdspladser som slagterier, mejerier og andre steder, hvor NNF-organiserede har deres daglige arbejde. 

Og det er meget væsentligt for sammenhængskraften i Danmark, at fødevareklyngen stadig kan levere, mener nætformand i NNF, Jim Jensen. I et indlæg på forbundets hjemmeside påpeger han det væsentlige i, at man tager alle forholdsregler for at sikre en god hygiejne og mindsker spredningen af corona-virus.

- Regeringen har valgt at tage uvante og drastiske midler i brug for at begrænse og minimere smittefaren. Hvis de midler skal virke, så kræver det, at vi alle sammen holder afstand til hinanden, holder en høj håndhygiejnestandard og i det taget tager alle tænkelige forholdsregler for at undgå smitte, lyder det fra Jim Jensen. 

- Men nogle af de forholdsregler kan være svære, hvis ikke ligefrem umulige, at efterleve på en stor industriarbejdsplads. Derfor er min appel til vores medlemmer også: Pas på jer selv, skriver han i indlægget.

Han benytter også lejligheden til at takke de arbejdsgivere, der tager særlige hensyn til medarbejdere. 

- Jeg ved, at en række arbejdspladser allerede har iværksat initiativer, der skal minimere risikoen for smitte. Jeg ved også, at der er arbejdsgivere, der tager ganske særlige hensyn, hvis de har medarbejdere, der enten selv hører til gruppen af særligt sårbare borgere, eller som har familiemedlemmer, der falder indenfor den kategori. De arbejdsgivere vil jeg hermed gerne sende en særlig tak til - det er vigtigt at tage hensyn.
 

Læs også