bannerPos

Det svarer til at få en håndværker til at vurdere en læges arbejde

Foto: Alexander Dornwirth

AF: DEBATINDLÆG

11-04-2019 11:00

Af Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Hvorfor udnævner man ikke nogle gode håndværkere til at vurdere lægers arbejde?

Det ville efter min mening svare til det, der sker med udnævnelser til det dyreetiske råd.

Et af de mest problematiske forhold vedrørende dyrevelfærd for tiden er læskure til udegående dyr.

Problematikken udspringer af, at der blandt rådets medlemmer ikke findes personer med praktisk indsigt og erfaring med udegående dyr. Når så fødevarestyrelsen retter sig efter rådets udtalelser - som jo sker på et meget teoretisk grundlag – ja, så ender det med, at udtalelserne skader dyrevelfærden vedrørende udegående dyr.

Det kunne klæde fødevareministeren, at han havde udnævnt et af de nye medlemmer med praktisk erfaring i udegående dyrehold, så fornuften trods alt vil sejre til sidst.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Guldkorn for 25. gang

Centrovice inviterer først på året til den 25. udgave af kurset »Guldkorn til marken«. Her berøres blandt andet emner som maskinøkonomi, bæredygtighed og gødskningsstrategi.

Flere krav trækker optimismen ud af landbruget

SLF – Sønderjysk Landboforening - forstår landmændenes frustration over øgede krav om efterafgrøder. Landbruget er forandringsparat, men efterlyser mere faglighed i de politiske beslutninger.

Danish Crown lukker bøgerne i Tulip Limited

Danish Crowns sidste år som ejer af Tulip Limited resulterede i et underskud på 210 millioner kroner i den britiske forretningsenhed. Derudover medfører salget af de 12 fabrikker i UK en nedskrivning af goodwill.

Mælkeproducent fik andenplads for godt arbejdsmiljø

På Store Blæsbjerg ved Holstebro er de altid på forkant med reparationer og vedligehold, og det nedbringer risikoen for arbejdsskader. Den indsats har netop udløst en flot andenplads i forbindelse med Landbrugets Arbejdsmiljøpris.

Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Mange bedrifter vil næste år komme over 40 procent af efterafgrøde-grundarealet

Regeringens fremrykning af efterafgrødekravet fra 2021 til 2020 giver behov for store ændringer i mange mark- og gødningsplaner. Reglerne er ikke på plads endnu.

Tidlig såning af vintersæd har i år været den helt rigtige strategi

Sjældent har vintersædsmarkerne på Giesegaard stået flottere end nu. – Vi kørte på med såning straks efter høst, selvom det var fristende med en oprydningspause, fortæller driftsleder Mathias Skotte.
Side 1 af 1693 (33857 artikler)Prev1234567169116921693Next