Snart kan du søge om tilskud til at reducere energiforbruget

Ansøgningsrunderne i Erhvervspuljen i 2022 gør det muligt at søge om tilskud til nye varmepumper, m.v.. Første runde åbner den 4. januar.

Hvis du er interesseret i at spare på energiforbruget, så er det nu snart muligt at søge om tilskud til projekter, der bidrager til den grønne omstilling ved at reducere energiforbruget. Et projekt kunne for eksempel være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Energistyrelsen har nu offentliggjort datoer for ansøgningsrunderne i Erhvervspuljen i 2022, hvor det er muligt at søge om tilskuddene. Der er i alt fem ansøgningsrunder med første åbning allerede i januar, hvor der er afsat op til 225 millioner kroner.

I den fjerde og sidste ansøgningsrunde i 2021 modtog Energistyrelsen ansøgninger for cirka 126 millioner kroner. Det er næsten en tredobling i forhold til seneste ansøgningsrunde.

Ekstra penge i første runde

Datoer for de fem puljeåbninger i 2022 ses i faktaboksen. Alle ansøgningsrunder i Erhvervspuljen består af en fase 1, hvor der indsendes en indledende ansøgning, samt en fase 2, hvor den endelige ansøgning indsendes.

Vicedirektør i Energistyrelsen, Stine Leth Rasmussen, fortæller, at der er lagt ekstra penge i den første runde, der åbner 4. januar, sammenlignet med sidste år.

Med ansøgningerne modtaget i runde 4 har Energistyrelsen i 2021 samlet set modtaget knap 1.100 ansøgninger og et ansøgt tilskudsbeløb på cirka 340 millioner kroner.

Styrelsen gør opmærksom på, at tallene er et øjebliksbillede, som ændrer sig i takt med, at ansøgningerne sagsbehandles.

 

De fem ansøgningsrunder              

                                    Fase 1        Fase 2

Runde 1     4. januar – 18. januar   25. januar – 15. marts

Runde 2     15. februar – 1. marts   8. marts – 16. april

Runde 3     29. marts – 12. april     21. april – 7. juni

Runde 4     31. maj – 14. juni         21. juni – 23. august

Runde 5     30. august - 13. september              20. september – 1. november

Kilde: Energistyrelsen. Anm: datoerne er foreløbige og kan blive ændret, hvis Energistyrelsen vurderer det nødvendigt

Læs også