Forringet bytteforhold hos griseproducenter

Griseproducenternes bytteforhold er forringet – udsigt til bedring i 2022, vurderer Seges.

Priserne på grisekød og smågrise er faldet siden sommeren 2021. I samme periode er det generelle omkostningsniveau for landbrugsvirksomheder steget, som det er tilfældet inden for mange andre sektorer i og uden for landbruget.

Dermed er griseproducenternes bytteforhold blevet forringet.

Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra Seges.

Årsagen til faldet i grisepriserne er en kombination af afrikansk svinepest i flere europæiske lande samt corona-restriktioner, der dæmper efterspørgslen i foodservicesektoren og giver logistiske udfordringer på slagterierne.

- Griseproducenterne kæmper med lave afregningspriser og høje omkostninger. Situationen for de enkelte producenter kan dog være meget forskellig, alt efter om der er tale om slagtegrise- eller smågriseproducenter, eller om man eksporterer smågrisene, og om man har prissikret nogle af omkostningerne. Det gælder især foder, el, brændstof og gødning, som er de omkostninger, der er steget mest. Generelt set er smågriseproducenter med eksport hårdest ramt, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges, i en pressemeddelelse.

Det forringede bytteforhold kommer efter en længere periode med høje priser på grisekød og smågrise, hvor indtjeningen i sektoren har været god.

- De gode år har griseproducenterne i udpræget grad anvendt til at nedbringe gæld og konsolidere sig. Mange havde derfor en buffer at tære på ved indgangen til lavkonjunkturen, fortæller Klaus Kaiser.

Udsigt til bedring i 2022

Seges ser lysere på markedssituationen for griseproducenterne i 2022.

- I 2022 forventer vi samme forløb for grisepriserne som i 2021, blot med modsat fortegn. Priserne startede højt og endte lavere i 2021. I år starter vi lavt og forventer at slutte højere. Samtidig forventes nogle af de væsentligste omkostningsposter, såsom energi, at falde igen. Til sommer forventes bytteforholdet at have rettet sig til et mere gunstigt niveau, vurderer Klaus Kaiser.

Årsagen til de mere positive forventninger til grisepriserne i 2022 er udsigten til et faldende antal slagtninger i EU og andre lande på grund af dårlig økonomi i griseproduktionen. I EU ventes de mest markante fald i Tyskland, Holland og Polen. Samtidig forventes en generel bedring i corona-situationen i løbet af foråret.

- Vi står på bunden af en lavkonjunktur netop nu, og tilpasningen af udbud og efterspørgsel er i fuld gang. Så grise-sektoren har grund til at være mere optimistisk, når vi kigger nogle måneder frem, slutter Klaus Kaiser.

Læs også