Hvad betyder prisudsving for fremstillingspriserne for landbruget?

Seges Innovation har udviklet en beregner, som giver mulighed for at modellere effekten af prisstigninger på den foreløbige gennemsnitlige fremstillingspris for 2021. Her kan man sammenligne tal fra egen produktion, med en driftsgrensanalyse.

Der kan vælges mellem fremstillingspris for korn, grovfoder, mælk, smågrise og slagtegrise. Beregneren er baseret på foreløbige gennemsnitstal fra Business Check 2021. Datamængden bag gennemsnitstallene er allerede for de foreløbige fremstillingspriser så store, at der ikke forventes væsentlige ændringer, selv når dataopsamling er komplet. 

Beregneren laver »alt-andet-lige betragtninger«, som kun må tages som retningsvisende for udviklingen i den gennemsnitlige fremstillingspris og ikke som et udtryk for den aktuelle effekt for det enkelte landbrugs fremstillingspris.

Læs også