bannerPos

Fald i svineslagtninger

Redaktionen

22-05-2019 12:41

Svineslagtningerne faldt med 2,3 procent til 4,4 millioner svin i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Imens steg antallet af eksporterede levende svin med knap 4 procent til 3,7 millioner svin, hvoraf de 98 procent er smågrise på omkring 32 kg.

- De stigende priser på svin er dog en joker, og det bliver interessant at se den faktiske udvikling senere i 2019

Danmarks Statistik

- Den totale produktion af svin i første kvartal blev 8,1 millioner svin. Prisen på slagtesvin var 8,30 kroner pr. kg i januar, men især i april og maj er priserne steget kraftigt til over 11 kroner pr. kg, skriver Danmarks Statistik, og tilføjer:

- I de seneste ti år er en tilsvarende høj pris ellers kun set i sommeren 2017 og i 2012-2013.

Fald i svineantal

Svinetællingen 1. april 2019 viste et fald i antallet af svin i Danmark på 4 procent, og sammen med den ringe høst i 2018 forventes færre slagtninger i den kommende periode, lyder det fra Danmarks Statistik, der tilføjer:

- De stigende priser på svin er dog en joker, og det bliver interessant at se den faktiske udvikling senere i 2019.

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next