Hård konkurrence udfordrede grovvarekoncern i 2019

Danish Agro-koncernen tjente mindre end i 2018, men havde rekordomsætning.

- Vi realiserede en rekordomsætning i et ellers udfordrende år. Det er vi meget godt tilfredse med.

Sådan omtaler koncernchef Henning Haahr 2019-regnskabet, som Danish Agro nu offentliggør.

- Året var udfordrende, fortsætter han, fordi vi har været presset fra mange sider. Ikke mindst af eftervirkningen i markedet fra tørken i 2018, hvor der var mindre kornaktiviteter sidste år i forhold til et normalår. Generelt oplever vi et øget konkurrencepres, ikke mindst som en følge af de stadig større og specialiserede landbrugsenheder. På vores grovvaremarkeder, og i særdeleshed på det danske, er der er en overkapacitet på fabriksfoder. I Danmark, især fordi så mange smågrise tager sydpå.  

Det har betydet en mindre indtjening, men Henning Haahr glæder sig så over, at det er modsvaret af en større omsætning.

Rekordomsætning

Således kom Danish Agro-koncernen ud af 2019 med en rekordomsætning på 35,3 milliarder kroner, eller en stigning på syv procent i forhold til året før.

Også driftsindtjeningen på 1.052 millioner kroner, den såkaldte Ebitda, var højere end i 2018. Stigningen var på 51 millioner kroner.Til gengæld faldt bundlinjen med 45 millioner kroner. 2019-regnskabet viser her et resultat før skat på 402 millioner kroner.

 Danish Agro i tal

Mio. kroner 2015 2016 2017 2018 2019  
Omsætning 28476 31548 31452 32997 35313  
Driftsresultat EBITDA 1064 1133 1134 1001 1052  
Koncernresultat før skat EBT 603 626 613 447 402  
Koncernresultat efter skat 486 538 497 351 308  
Balance 13786 14651 15568 17377 17099  
Egenkapital 4138 4416 4895 5158 5279  
Soliditet i procent 30 30,1 31,3 29,7 30,9  

Tysk sag koster 71 millioner kroner

- Årets resultat kan vi naturligvis ikke være fuldt ud tilfredse med. Foruden den skærpede konkurrencesituation og eftervirkningerne fra tørken i 2018, så har der også været andre engangspåvirkninger. Det gælder ikke mindst det meget lave afkast fra vore Agravis-aktier, efter afslutningen sidste år på en årelang tysk kartelsag.

At det koster 71 millioner kroner på bundlinjen, forklarer Henning Haahr med, at et Agravis-datterselskabs deltagelse i karteldannelsen tilbage i begyndelsen af dette århundrede resulterede i en bøde på 43,7 millioner euro til den tyske grovvarekoncern, hvor Danish Agro har 22 procent af aktierne.

- Vi har ingen indflydelse på denne sag, og uden den ekstraordinære omkostning ville vi have været tæt på vor målsætning for 2019 på 500 millioner kroner.

Stigning på alle grovvaremarkeder

Generelt er Henning Haahr tilfreds med koncernens position i Tyskland og alle øvrige markeder. Således har grovvaredelen vækstet med otte procent til 28,1 milliarder kroner i det forgangne år.

- Det er stærkt i et marked med faldende priser, understreger han, og nævner, at stigningen i omsætningen på det tyske marked har været tre procent.

Således er koncernen kommet langt med turnaround-planen i Ceravis AG, som Danish Agro sammen med Vestjyllands Andel købte i 2015, og hvor den tidligere koncernchef Christian Junker fortsat er bestyrelsesformand.

- Årets resultat er betydelig bedre end sidste år, men er også dernede påvirket af tørken i 2018, påpeger Henning Haahr.

Han fremhæver også de tre baltiske grovvareselskaber, der realiserede en omsætning på 4,8 milliarder kroner. Det er en stigning på hele 30 procent i forhold til året før.

erik@landbrugfyn.dk
telefon +45 27 11 81 38

Læs også