bannerPos

Kun de ti procent bedste slagtesvineproducenter lavede overskud i 2018

Resultatet i slagtesvineproduktionen faldt i 2018 til minus 32 kroner pr. slagtesvin for gruppen af store producenter og minus 69 kroner pr. slagtesvin for de mindste producenter, fremgår det af den nye udgave af Business Check Svin.

Keld Jakobsen

Udvikler
21-05-2019 07:03
Kun de cirka ti procent bedste slagtesvineproducenter formåede at lave overskud i deres driftsgren i 2018, viser nye Business Check-tal.

Resultatet i slagtesvineproduktionen faldt i 2018 med 65-75 kroner pr. slagtesvin i forhold til 2017, og det sendte bundlinjen i rødt med -32 kroner pr. slagtesvin for gruppen af store producenter og -69 kroner pr. slagtesvin for de mindste producenter.

Det viser nye tal fra Business Check Svin, som Seges laver.

- De størrelsesøkonomiske gevinster ses dermed intakte i slagtesvineproduktionen. Det er dog kun de cirka ti procent bedste slagtesvineproducenter, der formår at lave overskud i deres driftsgren i 2018, skriver Seges i publikationen.

Slagtesvineproducenterne oplevede i løbet af året et fald i afregningspriserne på cirka 1,7 kroner pr. kg, og den beregnede smågrisepris faldt sammen med den. Derudover faldt pulje- og eksportpriserne på smågrise i forhold til 2017, hvor der blev opnået meget gode salgspriser på smågrise på eksportmarkederne, fremgår det.

Lavt DB

Til gengæld steg foderpriserne, og samlet set førte det til et behov for et dækningsbidrag på cirka 120 kroner pr. slagtesvin. Men i stalden lå dækningsbidragene på cirka 75 kroner pr. slagtesvin i 2018 med store variationer. Gennemsnittet lå på cirka 155 kroner i 2017.

2018 blev også kendetegnet ved en meget tør sommer med lave udbytter i markerne og stigende foderpriser.

- Samlet set blev bytteforholdene for svineproducenterne markant forringet i forhold til det gode år 2017, skriver Seges.

Røde tal

30 kg-producenter måtte konstatere et fald i dækningsbidraget på cirka 3.500 kroner i forhold til 2017, mens 7 kg-producenternes dækningsbidrag faldt med cirka 2.300 kroner pr. årsso.

For søer med 30 kg er resultatet pr. årsso således negativt på cirka 600 kroner, og for 7 kg-producenterne blev resultatet pr. årsso også negativt – på 341 kroner mod et positivt resultat på 1.820 kroner i 2017.

Resultaterne i Business Check Svin 2018 er baseret på driftsgrensanalyser fra 824 svineproducenter.

Bedrifterne er inddelt i slagtesvin, søer med 7 og 30 kg produktion, og grupperne er endvidere underinddelt i størrelsesgrupper og efter salgsvægt (smågriseproducenter), hvor det giver mening.

mip

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next