Landbruget tjente mere

ØKONOMI De foreløbige driftsresultater efter ejerløn mv. for 2019 viser en stigning i landbrugets indkomst på cirka 11,6 milliarder kroner i forhold til året før. Efter korrektion for de indberettede regnskabers repræsentativitet forventes heltidsbedrifters driftsresultat efter ejerløn mv. at vise et overskud på mellem 7,9 og 9,3 milliarder kroner i 2019. Det meddeles i Velas FlexNyt.

De væsentligste årsager til stigningen er højere priser på svinekød, lidt højere priser på mælk og lavere priser på foder. Derudover er der optimeret i betydeligt omfang, så der sket en væsentlig stigning i effektivitet og produktivitet. Det har medført et fald i fremstillingsprisen og nulpunktsprisen.

Se de foreløbige resultater for den enkelte driftsgrene via www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi.

Læs også