bannerPos

Ny afgørelse kan betyde store skattebesparelser i arvesager

En ny afgørelse i Skatterådet kan føre til store besparelser for arvinger i fremtidige arvesager. Afgørelsen kan dog stadig påklages. Foto: Colourbox
13-08-2019 10:53
Seges’ skatteafdeling har fået ændret en afgørelse i Skatterådet om arveskat. Det kan betyde store besparelser for arvinger.

Seges’ skatteafdeling har fået ret i Skatterådet i en sag, hvor Seges sammen med lokale rådgivningsvirksomheder var uenig med Skattestyrelsen i, at arvede virksomhedsaktiver såsom landbrugsejendomme, dyr, maskiner, osv. skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet.

Ja, mente Skattestyrelsen – hvilket i denne sag ville betyde, at arvingen skulle betale topskat i overtagelsesåret. Nej, mente Seges og en række lokale rådgivningsvirksomheder.

Herefter havde Seges i foråret foretræde for Skatterådet.

- Vi argumenterede for at få ændret Skattestyrelsens indstilling, og det lykkedes. Skatterådet nåede efter mødet frem til, at der kan posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen, siger Lone Hauge, senior Tax Manager, Seges Jura & Skat, og tilføjer:

- Det betyder, at erhvervsaktiver og -passiver, som er udlagt ved arv, ikke skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, men i stedet kan der posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen.

Kan påklages

Skatterådet har således godkendt, at arvede virksomhedsaktiver ikke skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet. I stedet kan der laves en nettopostering, således at den til ejendommen knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen, er dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.

Det understreges, at nettoprincippet kun kan benyttes i den situation, hvor arvingen i forvejen benytter virksomhedsordningen og arver en virksomhed, der drives videre af arvingen.

Hvis der arves private aktiver, der fremadrettet skal benyttes erhvervsmæssigt i en arvings virksomhedsordning, skal der ske overførsel efter bruttometoden. Nettometoden kan ikke anvendes, når der overføres aktiver og passiver fra privatområdet til virksomhedsordningen.

Afgørelsen kan stadig påklages og er derfor ikke endelig. Men potentielt kan »rigtig mange« få gavn af afgørelsen i form af sparet skat, vurderer Lone Hauge.

mip

Ny model med sælgerpantebreve er godt nyt for unge landmænd

Det bliver lettere at etablere sig som selvstændig, når man kan finde finansiering i egne rækker, vurderer Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer. Hun roser regeringens model, som gør det muligt at udstede sælgerpantebreve og udskyde en del af skatten.

Kære minister, genovervej Kalø

I en tid med stor fokus på arealanvendelse vil vi bede miljøministeren om at genoverveje et ophør af landbrugsdriften på Kalø Gods, som er noget af Djurslands bedste og dermed mest værdifulde landbrugsjord.

Sådan rykker du bundlinjen

Arbejd med dig selv og din adfærd, hvis du vil skabe rammerne for en bedre bundlinje, lød et af budskaberne på en økonomikonference.

Tidlig såning bliver gjort mere attraktivt som alternativt virkemiddel

Efter længere tids pres så bliver omregningsfaktoren for tidlig såning af vinterafgrøder ændret. Tidlig såning af to hektar kan fremover erstatte en hektar efterafgrøder.

Conservation agriculture øger biodiversiteten

Forsøg viser, at dyrkning efter principperne i conservation agriculture (CA) betyder større andel af insekter i markerne, end hvis jorden pløjes eller harves.
Side 1 af 1721 (34405 artikler)Prev1234567171917201721Next