Prognose lover godt for indtjeningen

Patriotisk Selskab forudser et pænt nettoudbytte for især svineproducenterne i 2019/20. Udnyt situationen til eventuelt at ændre din produktion, lyder rådet fra seniorkonsulent.

De næste par år vil især mange svineproducenter få en markant højere indtjening, viser en prognose i »Driftsanalyser 2018/2019«, som Patriotisk Selskab netop har udgivet.

De soholdere, der indgår i analysen, kan således se frem til et gennemsnitligt nettoudbytte på 2.771 kroner pr. avlsdyr i 2019/20 og 4.882 kroner i 2020/21. Nettoudbyttet er den enkelte bedrifts eller produktionsgrens bidrag til forrentning af den investerede kapital, efter at ejerindsats i form af manuelt arbejde og driftsledelse er afregnet.

Smågriseproducenterne kan ifølge samme prognose forvente et nettoudbytte på cirka 45 kroner pr. dyr begge år. Og slagtesvineproducenterne vil ifølge prognosen få et nettoudbytte på 150 kroner pr. dyr i 2019/20 og 142 kroner året efter.
Nettoudbyttet i markbruget stiger ifølge prognosen til omkring 2.100 kroner pr. hektar begge år.

Mælkeproducenterne får et nettoudbytte på 1.361 kroner i 2019/20 og 2.407 kroner året efter ifølge de – naturligvis – usikre prognoser.

Dårligt 2018/19

Til gengæld har indtjeningen i det forløbne år 2018/19 været dårlig. Den gennemsnitlige driftsmæssige konsolidering for de 135 ejendomme, der er repræsenteret i opgørelsen, er således -138.000 kroner mod 474.000 kroner året før.

Seniorkonsulent i Patriotisk Selskab, Tommy Bjerregaard, råder svineproducenterne til at etablere full line-produktion, hvis de har muligheden for det. Et godt alternativ kunne være et tæt samarbejde mellem smågrise- og slagtesvineproducenten, hvor fortjenesten fra fødsel til slagt deles.

- Usikkerheden ved at fortsætte med at sælge smågrise til Tyskland er, at hvis tyskerne får afrikansk svinepest, så kan det blive umuligt at afsætte smågrisene til dem til en ordentlig pris, forklarer Tommy Bjerregaard.

 

Læs også