bannerPos

Slagtesvineproducenter forventer at producere mindre

Foto: Colourbox

Redaktionen

25-06-2019 09:44
Dansk slagtesvineproduktion vil falde 4-6 procent i de kommende tre år, vurderer Landsforeningen af Dansk Svineproducenter efter at have lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Den danske produktion af slagtesvin står foran et fald på 4-6 procent i de kommende tre år. Det vurderer Landsforeningen af Danske Svineproducenter på baggrund af en ny spørgeundersøgelse foretaget blandt medlemmerne.

Producentforeningen har på basis af besvarelserne udregnet en stemningsindikator for den samlede svineproduktion i Danmark.

- I år viser indikatoren en forventning om en uændret produktion af slagtesvin i Danmark for de kommende år. Da indikatoren imidlertid altid er for optimistisk, regner vi med et markant fald på cirka 4–6 procent i de kommende år, lyder det fra Danske Svineproducenter i en omtale af undersøgelsen i bladet Svineproducenten, der lander i medlemmernes postkasser i den kommende weekend.

- I 2015 viste vores beregnede indikator, at slagtesvineproduktionen ville falde med 4 procent. Selvom det allerede var overraskende negativt dengang, var den faktiske nedgang i produktionen endnu større. Nemlig minus 6,8 procent. Blandt andet på grund af forskellige støtteordninger var vores stemningsindikator meget positiv i 2017. Faktisk er slagtesvineproduktionen da også steget med 3,7 procent fra 2017 til 2018.

God økonomi

Over halvdelen af de adspurgte svineproducenter i undersøgelsen er enige eller meget enige i udsagnet »Økonomisk set klarer jeg mig godt«.

Dét overrasker Danske Svineproducenter.

- Vi skal huske, at dette års spørgeundersøgelse blev gennemført, inden grisepriserne eksploderede. Mindre end 20 procent af respondenterne var uenige eller meget uenige i udsagnet. En årsag kan selvfølgelig være, at de respondenter, der økonomisk ikke var konkurrencedygtige, allerede var tvunget til at forlade erhvervet, skriver producentforeningen, og tilføjer:

- I 2017, hvor Danish Crown og Tican kæmpede med yderligere tillæg om nye slagtesvin, og smågrisenoteringerne nåede et højt prisniveau, var stemningen naturligvis bedre.

Næsten to tredjedele af svineproducenterne nævner »økonomi/pris/notering« som den største udfordring i de næste 1-2 år. Men også politiske og nye krav til svineproduktionen opfattes som en større udfordring i forhold til undersøgelsen for to år siden.

Aldersproblem

Da der kun kommer meget få unge ind i erhvervet for øjeblikket, stiger gennemsnitsalderen i undersøgelsen hvert år med cirka 0,95. Lige nu er der kun få producenter, der går på pension, men det er kun et spørgsmål om tid, før det bliver en udfordring for dansk svineproduktion, vurderer Danske Svineproducenter.

- Vi skal huske, at dette års spørgeundersøgelse blev gennemført, inden grisepriserne eksploderede

Danske Svineproducenter

Undersøgelsen, der er lavet i marts – før prisstigningerne i slagtesvinemarkedet tog fart – bygger på 296 besvarelser, der dækker i alt cirka 221.000 søer og cirka 673.000 stipladser til slagtesvin.

- Med en god responsrate på 39 procent kan stikprøven anses som repræsentativ for større svinebesætninger i Danmark, skriver Danske Svineproducenter.

mip

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next