Brødr. Ewers i fortsat markant vækst

Foderstofvirksomheden Brødr. Ewers A/S er blandt udstillerne på dyrskuet i Aabenraa. En virksomhed der er i løbende vækst – på det seneste er man gået sammen med et af Europas største fjerkræslagterier.

Brødr. Ewers A/S går sammen med et af Europas største fjerkræslagterier

Danmarks største familieejede korn-og foderstofforretning, Brødr. Ewers A/S, har indgået en aftale med det store tyske slagteri Plukon Agri Deutschland GmbH, som sikrer danske kyllingeproducenter afsætning på det store europæiske marked for kyllingekød.

- Det er første gang i Danmark, at der er lavet en aftale hen over grænsen, som med udgangspunkt i jord-til-bord princippet omfatter både leverancer af kyllingefoder og slagtning af kyllinger. Begge virksomheder investerer i samarbejdet og ser det som langvarigt, fortæller markedschef Hans Jørgensen, Brødr. Ewers A/S.

Næststørst i Europa

Plukon Food Group er det næststørste privatejede fjerkræslagteri i Europa. Selskabet er bredt funderet på alle områder og produktion byder på en bred vifte af alle former for slagtefjerkræ: Almindeligt voksende kyllinger, langsomt voksende, frilands, økologiske osv.

Selskabet har en stor forædlingsdivision og er derved meget tæt på slutbrugerne samtidig med, at der afsættes produkter på hele det store europæiske marked for kyllingekød.

Stor interesse

Interessen i Danmark for at levere til det tyske marked er stor. I Danmark leveres kyllinger typisk ved en vægt på mellem 2100 og 2200 gram, mens kyllingerne leveret til det tyske slagteri skal veje op til 2950 gram. Det giver mulighed for at større fleksibilitet i produktionen.

- Vi har hos Brødr. Ewers A/S en lang erfaring med at servicere kyllingeproducenter, som leverer kyllinger til udlandet. Vi ser store muligheder for, at den danske kyllingeproducent kan opnå gode resultater på bundlinjen ved at være en del af denne værdikæde, og vi fortsætter selvfølgelig med at levere kvalitets-specialfoder til producenter, som leverer kyllinger til andre slagterier, siger Hans Jørgensen.

Tysk repræsentant i Danmark

Med aftalen repræsenterer Brødr. Ewers A/S det tyske slagteriselskab i Danmark:

- Vi skaber kontakten og laver kontrakten med producenten på vegne af slagteriet. Vores produktion af foder er en del af den frivillige salmonella-plan, og vi kan afdække råvarerne prismæssigt på kundernes vegne, hvilket er meget aktuelt lige nu. Dertil kommerat producenten får adgang til et meget større marked end det danske, siger Hans Jørgensen.

- Brødr. Ewers A/S har i det sidste halvandet år arbejdet på at finde en samarbejdspartner, som har den rigtige indgangsvinkel til produktion af fjerkrækød i fremtiden. Det er nu lykkedes, og det er vi glade for og ser som et stort potentiale, tilføjer Hans Jørgensen.

Brødr. Ewers A/S og Plukon

Der bliver produceret ca. 100 mio. kyllinger i Danmark om året

En del slagtes uden for landets grænser

Brødr. Ewers A/S er Danmarks største familieejede korn- og foderstofforretning og servicerer landsdækkende. Omsætningen var i 2020 1,74 mia. kr.

Brødr. Ewers A/S har omkring 160 medarbejdere, og tre fabrikker står for en årlig foderproduktion på ca. 300.000 ton.

Plukon Food Group med hovedsæde i Holland har slagterier- og forædlings afdelinger i seks europæiske lande og slagter ugentligt 9 mio. kyllinger. Omsætningen var i 2020 1,9 mia. euro.

Læs også