Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.
Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Onsdag mødtes Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer samt repræsentanter fra de fire landboforeninger og advokaterne Philip Thorsen, Håkun Djurhuus og Michael Honore for at lægge en plan for, hvordan man bedst arbejder videre mod en eventuel retssag mod staten i sagen om efterafgrøder. 

- Vi er enige om at stå sammen og kigge frem. Nu vil vi lægge alle kræfter i arbejdet med at finde de helt rigtige cases til det juriske spor, siger Thor Gunnar Kofoed.

Ifølge advokat Håkun Djurhuus er det vanskeligt, men ikke umuligt at vinde en sag om efterafgrødekravet, regeringen har pålagt landbruget. 

Konstruktiv dialog

På mødet var der en konstruktiv dialog, som lover godt for den fremtidige proces.

- Vi er glade for at kunne stille vores materiale udarbejdet af advokat Philip Thorsen til rådighed for L&F. Det kræver mange muskler og ressourcer at løfte en sådan opgave, noget en landsorganisation umiddelbart bedre kan løfte, end fire lokale landboforeninger. Nu vil vi gå hjem og finde så mange gode cases til sagen som muligt, så vi af den vej kan bistå arbejdet, siger Torben Povlsen på vegne af Mogens Dall, Hans Damgaard og Søren Laustsen.

Advokat Michael Honore, som deltog i mødet, er tidligere partner hos Bech Bruun, og har arbejdet sammen med Håkun Djurhuus i en årrække efter sin ansættelse i Bruxelles og flere år hos EU-domstolen. Landbrug & Fødevarer har tidligere brugt Michael Honore’s EU-retlige ekspertise blandt andet til en gennemgang af vandrammedirektivet med departementet for nogle år siden, i fedtafgiftssagen og i tilsynsteknikersagen. 

Den videre proces for arbejdet blev forelagt Landsformandskredsen på et møde i Skejby tidligere på ugen. På baggrund af et notat med kriterier opfordres de lokale foreninger nu til at indsende eksempler på medlemmer, der rammes hårdt af efterafgrødekravet. 

- Samtidig fortsætter vi de politiske og faglige spor, for de juridiske sager kan ikke stå alene. Der skal et fortsat pres på alle fronter for at ændre denne sag, siger Thor Gunnar Kofoed.

Læs også

BL’s efterafgrødesag skal afgøres i landsretten
Landbrug & Fødevarer tager retslige skridt i efterafgrødesag
Landmænd slår et slag for mere fleksible regler efter høst
Efterafgrødekrav gav voldsomme arbejdsdage
Økologirådgivning vandt på efterafgrøder
Vestjysk: Minister, skift spor