Ikke helt i mål med målrettede efterafgrøder

Årets ansøgningsrunde om målrettede efterafgrøder er netop afsluttet, og landmænd har søgt om tilskud til 104.000 hektar efterafgrøder ud af de 114.000 hektar, der var målet.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen. Det er dog for tidligt at konkludere, at de manglende ansøgninger på de resterende 10.000 hektar kommer til at betyde obligatoriske krav, skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Det skyldes, dels at efterafgrøderne har forskellig effekt, afhængigt af i hvilke områder de er placeret, dels giver loven mulighed for, at en mindre del af behovet kan udskydes til næste år.  

Miljø- og Fødevareministeriet vil nu analysere ansøgningerne nærmere for at se, om de ansøgte efterafgrøder tilsammen leverer den fornødne effekt, og der dermed kan undgås at myndighederne skal stille et obligatorisk krav. Landbrugsstyrelsen forventer, at der vil gå mindst to uger, før dette arbejde er afsluttet.

Under alle omstændigheder vil et eventuelt krav kun omfatte de dele af landet, hvor der er et restbehov, og det vil kun omfatte bedrifter med mere end ti hektar i efterafgrødegrundareal.

Tilskuddet udgør i 2018 700 kroner pr. hektar, men falder i 2019 til 529 kroner. Hvis der kommer obligatoriske krav vil det betyde, at alle landmænd i et givent område skal så efterafgrøder uden tilskud.

Læs også