bannerPos

Over halvvejs i hus med efterafgrøder

I de røde felter er der søgt om tilstrækkelige efterafgrøder for 2019 allerede nu. Med til historien hører, at de neongrønne felter først åbner for tilmelding af efterafgrøder den 1. marts. Kilde: Landbrugsstyrelsen.

Henning K. Andersen

07-02-2019 14:40
Selv om tilskuddet til anlæg af efterafgrøder er sat ned fra 700 kroner til 529 kroner pr. hektar, har der stadig været godt gang i tilmeldingen af efterafgrøder, viser tal fra Landbrugsstyrelsen.

Der er søgt for 79.050 hektar målrettede efterafgrøder for 2019. Det viser tal fra Tast selv-service, som Landbrugsstyrelsen via LandbrugsInfo.dk har offentliggjort. Dermed er der søgt om tilskud til over halvdelen af det behov, der er for efterafgrøder eller alternative for i år. 

I alt er indsatsbehovet opgjort til 142.000 hektar mod 114.000 hektar sidste år. Tallene kommer i halen på de problemer, der på det nærmeste lagde Tast-selv service ned på første dag, der var åbent i denne omgang, hvilket var 1. februar. 

De arealer, der er søgt om støtte til nu, har det til fælles, at de har et indsatsbehov i forhold til grundvand, eller et indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention. Anden runde åbner 1. marts, hvor det også er muligt at søge tilskud i områder, der har et indsatsbehov til kystvand og høj retention.

Hvis ikke indsatsbehovet på 142.000 hektar bliver opfyldt, vil der efter alt at dømme medføre obligatoriske krav iom yderligere efterafgrøder. I 2018 tog miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen denne fremgangsmåde i brug, da han fremsatte et obligatorisk krav på yderligere 2.750 hektar med efterafgrøder oveni i de 105.000 hektar, som landbruget havde forpliftet sig til at plante i juni måned sidste år. 
 

Bestiller fabriksny Hoegild vertikalblander for anden gang

Sønderjysk bedrift med 400 årskøer investerer i en fabriksny Hoegild vertikalblander på 32 kubikmeter. Den erstatter en fire år gammel blander, der er helt magen til og har blandet 25 tons fuldfoder om dagen.

Genopbygget fuldfoderblander kører fint efter fem år

En genopbygget Hoegild Edition vertikalblander holder lige så godt som en fabriksny, viser fem års erfaring hos vestjysk mælkeproducent med 300 årskøer.

Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter

I et forsøg med kunstig smitte af meldrøjer i rug var der i år færrest angreb i de afprøvede KWS-sorter.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.
Side 1 af 1607 (32132 artikler)Prev1234567160516061607Next