Holder gården fri for mus og rotter

PS-Import v/Peter Lindholm Sørensen har specialiseret sig indenfor bekæmpelse af skadedyr, der kan være en plage på landbrugsbedriften i form af mus og rotter – men også mosegrise og muldvarpe.

Overalt hvor der er foderopbevaring eller bare foderrester, er rotter et potentielt problem. Og traditionel rottegift er problematisk mange steder i stalde, inde i huse osv., hvor dyr eller børn kan risikere at komme i kontakt med giften og pådrage sig forgiftninger.

Men hér kan den elektriske rottefælde »Electronic Rat Killer« fra PS-Import være et effektivt alternativ. Denne rottefælde er 100 procent giftfri, idet den afliver rotterne med et kraftigt elektrisk stød.

Med en kniv indføres lidt lokkemad (gerne peanutbutter) gennem et hul i bunden af fælden, og rotten eller musen udløser selv strømmen, når den rører ved to metalplader samtidig, så der skabes en overgang gennem dyrekroppen. Strømmen leveres fra fire styk 1,5V »C« batterier.

Muldvarpe- og mosegrisefælde

PS-Import tilbyder også en fælde til bekæmpelse af markmus og mosegrise samt muldvarpe. Find den underjordiske tunnel med metalpinden, den vil pludselig gå ned i jorden uden modstand, når man har fundet en tunnel. Ideelt er det at placere fælden, hvor tunnelen er lige og vandret.

Brug hulskæreren ved at dreje den og lav et pænt vertikal hul på seks centimeter ned i tunnelen, plus en ekstra to centimeter ned i bunden af tunnelen. Forsigtigt løft løst jord op fra tunnelen, eller tryk det fladt ned.

Sæt fælden forsigtigt ned i hullet og træk fjederen / håndtaget op, kom løse blade eller græs rundt om fælden for, at der ikke kommer luft eller lys ned i hullet, fælden er nu klar til brug. Tjek fælden løbende og senest dagen efter opsætningen. Producenten lover, at man ofte vil se et resultat efter blot nogle få timer.

Læs også