bannerPos

Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Det er usikkert, om den nye 20 procent-regel, der skal erstatte 15 procent-reglen, overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger Patriotisk Selskab. Arkivfoto

AF: MORTEN IPSEN

REDAKTIONSCHEF
03-06-2020 08:54
Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Et ændret cirkulære om værdiansættelse skaber usikkerhed ved generationsskifter og familiehandler og bryder med den nuværende mulighed for forudberegnelighed, påpeger Patriotisk Selskab. 

Ændringerne betyder, at hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent, istedet bliver til en plus/minus 20 procent-regel – men det er desværre meget usikkert, hvorvidt denne regel overhovedet kan anvendes ved generationsskifter, vurderer Patriotisk Selskab.

Cirkulæret, der er ændret i forbindelse med de kommende nye ejendomsvurderinger, skal erstatte et cirkulære fra 1982, som indtil nu har givet tryghed ved for eksempel familiehandler og generationsskifter, påpeger rådgivningsselskabet. 

- Med cirkulæret fra 1982 kan værdien af en ejendom som hovedregel fastsættes til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent, hvilket giver næste generation bedre mulighed for at overtage ejendommen. Men i det ændrede cirkulære foreslås det blandt andet at ændre plus/minus 15 procent-reglen til en plus/minus 20 procent-regel. Umiddelbart lyder det tillokkende og som noget, der med fordel kan ventes på. Det er dog ingenlunde sikkert, konstaterer juridisk seniorkonsulent Claus Munk fra Patriotisk Selskab.

Klar stramning

Chefkonsulent i Patriotisk Selskab, Michael Mortensen, peger på, at 20 procent-reglen ses i sammenhæng med, at ejendomsvurderingerne måske bliver højere. Desuden kan Skattestyrelsen se bort fra de plus/minus 20 procent, hvis der foreligger »særlige omstændigheder«.

- Det er en klar stramning i forhold til tidligere, siger han.

Skattestyrelsen har desuden sendt et udkast til et såkaldt styresignal i høring, der øger usikkerheden om, hvad der kan udgøre »særlige omstændigheder«.

- Der vil derfor, ved det enkelte generationsskifte, være stor usikkerhed om, hvorvidt plus/minus 20 procent-reglen overhovedet gælder. I forhold til overdragelser i levende live finder Skattestyrelsen ikke, at Landsskatterettens praksis giver noget egentligt retskrav på at kunne anvende plus/minus 20 procent-reglen. Hvis styresignalet ender med at danne baggrund for den endelige, fremtidige praksis, vil det hermed blive meget uforudsigeligt, om plus/minus 20 procent-reglen kan anvendes ved generationsskifter, supplerer Claus Munk.

Der lægges op til, at det ændrede cirkulære skal træde i kraft den 1. juli, men det er uvist, hvornår styresignalet vil gælde fra.

mip

 

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

To par skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Hvad gør man, når en ellers velkommen gæst, kvitterer for gæstfriheden ved at gylpe på gulvet og skide ned ad væggen? Så bygger man dem en bolig. Det gjorde landmand Jørgen Ivar Mikkelsen fra Mols, som nu har hele to par økologiske skadedyrsbekæmpere boende.

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.
Side 1 af 1871 (37409 artikler)Prev1234567186918701871Next