bannerPos

Optimering af økonomien er afgørende

Man må løbende vurdere sine resultater og bl.a. vurdere, hvad sidst producerede smågris pr. so eller de sidste liter mælk pr. ko koster og giver. Ofte er marginalomkostningerne ved den sidste merydelse så høj, at det ikke kan betale sig at gå efter den.

Poul Erik Jørgensen

Landbrugsdirektør Nykredit
17-04-2019 20:00

I supermarkedet kunne jeg forleden købe en udenlandsk, frosset lammekølle på cirka 2 kg til kun 99 kroner. Der lå mange i frostdisken, så nok var det en tilbudsvare, men ikke et særligt tilbud.

Når vi trækker moms og mange omkostninger fra undervejs til transport, slagtning, salgsarbejdet og fortjeneste til butik mv., er der sørgeligt få penge tilbage til den fåreavler, der har passet sine dyr og glædet sig over et eller to nyfødte lam fra et af sine moderfår sidste forår.

Nu købte jeg det faktisk ikke, og jeg glæder mig over, at jeg også kan købe fersk, dansk lammekød her i påskeperioden. Til en helt anden pris og kvalitet, men det er jo ikke fordi, den frosne vare er af dårlig kvalitet, og man ikke kan blive både mæt og glad af at nyde den ved middagsbordet.

Marked for højkvalitetsprodukter

Set fra producentside er der et marked for det bevidst valgte højkvalitetsprodukt.

Men i det samlede marked er det formentlig en niche, og i en række tilfælde indeholder kvalitetsopfattelsen også en forudsætning om, at varen er produceret lokalt eller regionalt.

For at nå nichemarkedet skal man være uhyre præcis i sin produktion. Samtidig skal man målrette at sælge til de købedygtige og købevillige forbrugere, der findes alle steder som en større eller mindre del af det samlede marked.

Og man tjener formentlig alene gode penge på det, hvis man formår at holde omkostninger lave i forarbejdnings- og distributionsleddet, således at den opnåelige merpris i stort omfang kan tilfalde landmanden.

En god mulighed

Nichestrategien er en mulighed for nogen – en god mulighed.

For mange er det afgørende at kunne sælge til det brede marked af forbrugere, herunder verdensmarkedet, via de forarbejdnings- og salgskompetencer, som findes i den danske fødevaresektor.

Her er det altafgørende, at strategien er rettet mod det marked, man sælger til. Desuden skal man kunne levere sine varer til slagteri, mejeri mv. i den fornødne kvalitet og til så lav en produktionspris som muligt. 

Vi har set beregninger, der viser, at de bedste økonomiske resultater ikke altid nås af producenterne med den højeste produktionseffektivitet. En gruppe af producenter med blikket fast rettet mod at minimere omkostninger opnår mindst lige så gode resultater i forhold til forrentning af investeret kapital. De har dermed en høj økonomisk effektivitet.

Fokus på økonomisk effektivitet

Det er afgørende, at strategien om at fokusere på økonomisk effektivitet også bygger på en meget god økonomisk rapportering, så man ikke bare hver tredje måned kender sine gennemsnitsomkostninger og resultater.

Man må løbende vurdere sine resultater og bl.a. vurdere, hvad sidst producerede smågris pr. so eller de sidste liter mælk pr. ko koster og giver.

Ofte er marginalomkostningerne ved den sidste merydelse så høj, at det ikke kan betale sig at gå efter den. Og den situation bevæger sig hen over en periode, så man må løbende foretage vurderingen og øge den tekniske effektivitet, efterhånden som det kan betale sig.

Pludselige forandringer

Bygninger og hele ejendommens karakter fastlægger jo mange af rammerne for, hvad man kan vælge af fokus og indsatsområder i sin strategi. Men på alle bedrifter er der også en række indsatsområder, som man kan påvirke løbende og eksempelvis for et år ad gangen.

Og udefra kommende ting påvirker jo også hele tiden ligevægtene, og hvor det optimale ligger. Pludselig kommer der store stigninger på svinekødsnoteringen. Det er en glædelig situation – og særligt, hvis man har en agilitet indbygget i sin bedrift, så man kan optimere i perioden.

For med de priser vil produktionen jo nok stige – og følges af et prisfald igen. Det tror jeg næsten er forudsigeligt.

 

Brasiliansk farmer dyrker Conservation Agriculture – fordi det på alle måder er bedst

På Agripastos Farm er efterafgrøder, sundt sædskifte og nye, bedre såmaskiner taget i brug for især at gøre jorden mere frugtbar ved at øge dens indhold af humus. Skiftet til CA har også betydet, at erosionen er ophørt, hvilket er særdeles vigtigt.

Succes med nyt foldkoncept

Med nyt foldkoncept fravænnes en halv gris mere pr. so på Ulvehøjgaard ved Brørup, og de fravænnede smågrise vejer 1,6 kilo mere.

Forekomst af influenza har ingen sæson

Dyrlægerne hos Vet-Team anbefaler, at der tages prøver inden, vaccination mod influenza begyndes, men også med jævne mellemrum efterfølgende, for at se om det fortsat er den rigtige type, man vaccinerer imod.

Tag flere sorter ind

Hvedeforælder Finn Borum fra Sejet Planteforædling giver sit bud på, hvorfor man skal vælge sorter med forskellige dyrkningsegenskaber. Planteavler Esben Kappel benytter også denne strategi og glæder sig over udsigten til høje udbytter.

Ny presser i Danmark

Den nye bigballepresser, Kuhn LSB 1290iD, kører nu for første gang i Danmark.

Fendts Ideal 10-mejetærsker nærmer sig danske marker

IdealDrive – styresystemet uden rat - er en feature i Fendts kommende topmodel. De første mejetærskere fra producentens øverste hylde kommer til at køre tests i den europæiske høst i år. Danske kunder kan få en ny Ideal 10-maskine til 2021-høsten.

Rapsprisen stiger på trods af høstens kommen

Normalt falder rapsprisen under høst her i Europa. Det virker blot ikke til at blive tilfældet i år. I stedet presser den europæiske rapspris på for nye stigninger og det tyder dermed på, at rapshøsten i Europa ikke bliver for god i år.

Foretræk høst til den tidlige side

Landbonord anbefaler så tidlig høst som muligt.

Kornhøsten kører nemt

Kornet tørrer godt og vinterbyggen er mange steder snart i hus.
Side 1 af 1586 (31708 artikler)Prev1234567158415851586Next