bannerPos

Optimering af økonomien er afgørende

Man må løbende vurdere sine resultater og bl.a. vurdere, hvad sidst producerede smågris pr. so eller de sidste liter mælk pr. ko koster og giver. Ofte er marginalomkostningerne ved den sidste merydelse så høj, at det ikke kan betale sig at gå efter den.

Poul Erik Jørgensen

Landbrugsdirektør Nykredit
17-04-2019 20:00

I supermarkedet kunne jeg forleden købe en udenlandsk, frosset lammekølle på cirka 2 kg til kun 99 kroner. Der lå mange i frostdisken, så nok var det en tilbudsvare, men ikke et særligt tilbud.

Når vi trækker moms og mange omkostninger fra undervejs til transport, slagtning, salgsarbejdet og fortjeneste til butik mv., er der sørgeligt få penge tilbage til den fåreavler, der har passet sine dyr og glædet sig over et eller to nyfødte lam fra et af sine moderfår sidste forår.

Nu købte jeg det faktisk ikke, og jeg glæder mig over, at jeg også kan købe fersk, dansk lammekød her i påskeperioden. Til en helt anden pris og kvalitet, men det er jo ikke fordi, den frosne vare er af dårlig kvalitet, og man ikke kan blive både mæt og glad af at nyde den ved middagsbordet.

Marked for højkvalitetsprodukter

Set fra producentside er der et marked for det bevidst valgte højkvalitetsprodukt.

Men i det samlede marked er det formentlig en niche, og i en række tilfælde indeholder kvalitetsopfattelsen også en forudsætning om, at varen er produceret lokalt eller regionalt.

For at nå nichemarkedet skal man være uhyre præcis i sin produktion. Samtidig skal man målrette at sælge til de købedygtige og købevillige forbrugere, der findes alle steder som en større eller mindre del af det samlede marked.

Og man tjener formentlig alene gode penge på det, hvis man formår at holde omkostninger lave i forarbejdnings- og distributionsleddet, således at den opnåelige merpris i stort omfang kan tilfalde landmanden.

En god mulighed

Nichestrategien er en mulighed for nogen – en god mulighed.

For mange er det afgørende at kunne sælge til det brede marked af forbrugere, herunder verdensmarkedet, via de forarbejdnings- og salgskompetencer, som findes i den danske fødevaresektor.

Her er det altafgørende, at strategien er rettet mod det marked, man sælger til. Desuden skal man kunne levere sine varer til slagteri, mejeri mv. i den fornødne kvalitet og til så lav en produktionspris som muligt. 

Vi har set beregninger, der viser, at de bedste økonomiske resultater ikke altid nås af producenterne med den højeste produktionseffektivitet. En gruppe af producenter med blikket fast rettet mod at minimere omkostninger opnår mindst lige så gode resultater i forhold til forrentning af investeret kapital. De har dermed en høj økonomisk effektivitet.

Fokus på økonomisk effektivitet

Det er afgørende, at strategien om at fokusere på økonomisk effektivitet også bygger på en meget god økonomisk rapportering, så man ikke bare hver tredje måned kender sine gennemsnitsomkostninger og resultater.

Man må løbende vurdere sine resultater og bl.a. vurdere, hvad sidst producerede smågris pr. so eller de sidste liter mælk pr. ko koster og giver.

Ofte er marginalomkostningerne ved den sidste merydelse så høj, at det ikke kan betale sig at gå efter den. Og den situation bevæger sig hen over en periode, så man må løbende foretage vurderingen og øge den tekniske effektivitet, efterhånden som det kan betale sig.

Pludselige forandringer

Bygninger og hele ejendommens karakter fastlægger jo mange af rammerne for, hvad man kan vælge af fokus og indsatsområder i sin strategi. Men på alle bedrifter er der også en række indsatsområder, som man kan påvirke løbende og eksempelvis for et år ad gangen.

Og udefra kommende ting påvirker jo også hele tiden ligevægtene, og hvor det optimale ligger. Pludselig kommer der store stigninger på svinekødsnoteringen. Det er en glædelig situation – og særligt, hvis man har en agilitet indbygget i sin bedrift, så man kan optimere i perioden.

For med de priser vil produktionen jo nok stige – og følges af et prisfald igen. Det tror jeg næsten er forudsigeligt.

 

Danske landmænd har i 25 år hjulpet kolleger i Sydøstasien

Danske landmænd på studietur til Cambodia og Vietnam blev i 1994 starten på en langsigtet hjælp til kollegerne i de krigshærgede lande.

Stadig stort behov for vanding

Behovet for vanding er stadig stort i store dele af Danmark, hvor tørkeindekset målt mandag lå mellem syv og ti.

Nordjyske landmænd har vist de vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Driftsleder: Fungerer soen – så fungerer resten

Udfordringerne med tomme søer og gaspustere var store for et år siden på Ødum Engholm ved Hadsten. Et forsøg i besætningen med tang fra de norske fjorde har imidlertid vist sig som problemløser.

Kun de ti procent bedste slagtesvineproducenter lavede overskud i 2018

Kun de cirka ti procent bedste slagtesvineproducenter formåede at lave overskud i deres driftsgren i 2018, viser nye Business Check-tal.

Valggyser i vente for tidligere landboformand

Venstre står til at få tre-fire mandater i Europa-Parlamentet. Den tidligere mangeårige KHL-formand, Asger Christensen, der er EU-kandidat for Venstre, er formentlig lige på vippen til at blive valgt ind.
Side 1 af 1543 (30858 artikler)Prev1234567154115421543Next