Endnu engang cementerer Højesteret gæsteprincippets styrke

Foto: Colourbox

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (L), Partner HjulmandKaptain
10-11-2018 11:00
Rettens afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.

Vi har tidligere omtalt sagen med Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der vedrørte, hvem der skulle afholde udgifter til prøvegravninger i forbindelse med en ombygning af et vejareal.

Sagen blev tilbage i februar afgjort ved Østre Landsret, der fandt, at Radius Elnet A/S som ledningsejer var forpligtet til at afholde omkostninger til prøvegravninger, idet gæsteprincippet var gældende.

Så blev sagen anket til Højesteret, der nu har afsagt dom.

Sag om nedgravning

Sagen drejede sig om, at prøvegravningerne var nødvendige for at fastslå den præcise placering af Radius Elnet A/S højspændingskabler, som var nedgravet i et vejareal.

Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet var enige om, at Radius Elnet A/S havde opfyldt sine forpligtelser til at registrere højspændingskablerne i ledningsregistreret.

Grunden til, at der skal ske en registrering af ledningerne i ledningsregistreret, er, at det så er muligt at finde oplysninger om ledningers placering, forinden der skal foretages opgravninger i givent område, så det undgås at ramme nedgravet ledninger.

Nødvendigt med en nøjagtig lokalisering

Når det alligevel var nødvendigt at foretage prøvegravninger for at fastslå Radius Elnet A/S højspændingskablers placering, selvom de var registreret i ledningsregistreret, så skyldes dette, at højspændingskablernes placering flere steder på den vejstrækning, som skulle ombygges, var uforenelig med projektets gennemførelse.

Det var derfor nødvendigt med en nøjagtig lokalisering af højspændingskablerne for at kunne vurdere, om det var muligt – eventuelt med tilpasninger – at gennemføre den planlagte ombygning af vejen uden omlægning af højspændingskablerne, eller om det var nødvendigt at kræve højspændingskablerne flyttet, hvilket ville være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger for Radius Elnet A/S.

To vigtige spørgsmål

Sagen vedrørte derfor to vigtige spørgsmål, dels om en overholdelse af forpligtelserne i den dagældende ledningsregisterlov medførte, at en ledningsejer ikke var forpligtet til at gøre yderligere i forbindelse med at oplyse om ledningers placering, og dels om gæsteprincippet kunne medføre en betalingsforpligtelse ved prøvegravninger.

Højesteret fandt, at der ikke i ledningsregister var gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering til en vejmyndighed. Det betyder konkret set, at blot fordi en ledningsejer på korrekt vis har registeret sine ledninger i ledningsregisteret, så kan ledningsejeren med henvisning til ledningsregisteret undlade, at give yderligere oplysninger om ledningers placering eller afvise at hjælpe med at finde den præcise placering.

Hvorvidt Radius Elnet A/S herefter skulle betale for de pågældende prøvegravninger afhang derfor af en fortolkning af det lovfæstede gæsteprincip i vejloven.

Ledningsejer er »gæst«

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Højesteret udtalte i sagen, at gæsteprincippet medførte, at der var en forpligtelse for ledningsejeren til at oplyse om en mere præcis placering af ledning, hvis det var nødvendigt for arealejeren, f.eks. i forbindelse med arealændringer.

Som Højesteret præcist udtaler, er det »gæsten«, der har gravet ledningen ned i vejen, og »gæsten« må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom.

Styrker gæsteprincippet

På baggrund heraf fandt Højesteret – på samme vis som Landsretten havde gjort – at gæsteprincippet fandt anvendelse i denne situation, hvorfor Radius Elnet A/S som ledningsejer, var forpligtet til at afholde omkostningerne til prøvegravningerne.

Højesterets afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende, idet Højesteret finder, at gæsteprincippet ikke blot omfatter egentlige flytninger af ledninger, men også alternativer til flytninger og eventuelle forundersøgelser.

Lodsejere, andre ledningsejere eller virksomheder kan også støtte ret på dommens overordnede princip, nemlig, at ligger man som gæst i et areal, så skal der være helt klare holdepunkter for, at ledningsejer ikke skal betale for flytning, graveundersøgelser e. lign. vedrørende kablet.

Interessant for landbruget

Landsretten får – forhåbentlig i løbet af 2019 – lejlighed til at tage stilling til, om gæsteprincippet også kan fraviges ved ekspropriation, dvs. ved tvang.

Dette afklares i den såkaldte Kriegers Flak-sag, hvor Landbrug & Fødevarer er indtrådt som mandatar for en række lodsejere.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller gæsteprincippet i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kort om gæsteprincippet

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Ukrudtet er nu i større vækst end det var i april sidste år

20-02-2019 14:00:53

Ved Ringsted har Klaus Jacobsen sammenlignet friske enårig rapgræsplanter med fotos taget sidste år i april. - De lange, hvide rødder viser tydeligt, at væksten er godt i gang. Og allerede har været det i nogen tid, siger han.


Fåreavler kaster håndklædet: - Løbet er kørt, for Energinet har besluttet sig

20-02-2019 12:00:29

Efter at Energinet har offentliggjort den endelige linjeføring for gasledningen Baltic Pipe, har fåreavler Richard Andersen besluttet at afhænde sin besætning på flere end 300 får. En gårdejer undres og får medhold af talskvinde for dem, der får kompressor- og transformerstationen tæt.


Hvor er den folkelige debat i forhold til Baltic Pipe?

20-02-2019 11:00:49

Baltic Pipe opfylder ikke danskernes forventninger til demokratiet, mener skribenten. Han efterlyser hensyn til almenvellet i Danmark og efterlyser en folkelig debat i forhold til linjeføringen for en gasledning fra Norge til Polen.


Nye muligheder i NTM for krydsningsdyr

20-02-2019 09:05:04

Nye avlsværdital for krydsningsdyr gør det muligt at bruge kønssorteret sæd og kødkvægssæd mere målrettet i krydsningsbesætninger og dermed øge det avlsmæssige niveau, skriver Viking Danmark.


Sender to milliarder kroner tilbage til ejerne

20-02-2019 09:02:22

Hele nettoresultatet for 2018 bliver som ventet sendt tilbage til Arlas andelshavere. Det betyder efterbetaling på 2,3 eurocent pr. kilo mælk i gennemsnit til andelshaverne.


Så dygtige er landmænd og fødevareindustri faktisk til at undgå spild

20-02-2019 09:00:19

Danske fødevareproducenter er mestre i at recirkulere.


Animalske fødevarer giver faktisk mindst madspild

20-02-2019 09:00:06

Hovedparten af fødevareaffaldet fra primærproduktionen og fødevareindustrien går i virkeligheden ikke til spilde, men bliver genanvendt til forskellige formål.


Svinenoter

20-02-2019 09:00:04

Ledelsestemaer for landmænd ligner dem for andre virksomheder

20-02-2019 06:00:51

Topledere i erhvervsvirksomhederne og praktiske landmænd har mange sammenfald i fokusområder i denne tid.


Sjællandsk dyrskuemand til Fyn

20-02-2019 06:00:06

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1462 (29222 artikler)Prev1234567146014611462Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer