bannerPos

Endnu engang cementerer Højesteret gæsteprincippets styrke

Foto: Colourbox

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (L), Partner HjulmandKaptain
10-11-2018 11:00
Rettens afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.

Vi har tidligere omtalt sagen med Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der vedrørte, hvem der skulle afholde udgifter til prøvegravninger i forbindelse med en ombygning af et vejareal.

Sagen blev tilbage i februar afgjort ved Østre Landsret, der fandt, at Radius Elnet A/S som ledningsejer var forpligtet til at afholde omkostninger til prøvegravninger, idet gæsteprincippet var gældende.

Så blev sagen anket til Højesteret, der nu har afsagt dom.

Sag om nedgravning

Sagen drejede sig om, at prøvegravningerne var nødvendige for at fastslå den præcise placering af Radius Elnet A/S højspændingskabler, som var nedgravet i et vejareal.

Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet var enige om, at Radius Elnet A/S havde opfyldt sine forpligtelser til at registrere højspændingskablerne i ledningsregistreret.

Grunden til, at der skal ske en registrering af ledningerne i ledningsregistreret, er, at det så er muligt at finde oplysninger om ledningers placering, forinden der skal foretages opgravninger i givent område, så det undgås at ramme nedgravet ledninger.

Nødvendigt med en nøjagtig lokalisering

Når det alligevel var nødvendigt at foretage prøvegravninger for at fastslå Radius Elnet A/S højspændingskablers placering, selvom de var registreret i ledningsregistreret, så skyldes dette, at højspændingskablernes placering flere steder på den vejstrækning, som skulle ombygges, var uforenelig med projektets gennemførelse.

Det var derfor nødvendigt med en nøjagtig lokalisering af højspændingskablerne for at kunne vurdere, om det var muligt – eventuelt med tilpasninger – at gennemføre den planlagte ombygning af vejen uden omlægning af højspændingskablerne, eller om det var nødvendigt at kræve højspændingskablerne flyttet, hvilket ville være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger for Radius Elnet A/S.

To vigtige spørgsmål

Sagen vedrørte derfor to vigtige spørgsmål, dels om en overholdelse af forpligtelserne i den dagældende ledningsregisterlov medførte, at en ledningsejer ikke var forpligtet til at gøre yderligere i forbindelse med at oplyse om ledningers placering, og dels om gæsteprincippet kunne medføre en betalingsforpligtelse ved prøvegravninger.

Højesteret fandt, at der ikke i ledningsregister var gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering til en vejmyndighed. Det betyder konkret set, at blot fordi en ledningsejer på korrekt vis har registeret sine ledninger i ledningsregisteret, så kan ledningsejeren med henvisning til ledningsregisteret undlade, at give yderligere oplysninger om ledningers placering eller afvise at hjælpe med at finde den præcise placering.

Hvorvidt Radius Elnet A/S herefter skulle betale for de pågældende prøvegravninger afhang derfor af en fortolkning af det lovfæstede gæsteprincip i vejloven.

Ledningsejer er »gæst«

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Højesteret udtalte i sagen, at gæsteprincippet medførte, at der var en forpligtelse for ledningsejeren til at oplyse om en mere præcis placering af ledning, hvis det var nødvendigt for arealejeren, f.eks. i forbindelse med arealændringer.

Som Højesteret præcist udtaler, er det »gæsten«, der har gravet ledningen ned i vejen, og »gæsten« må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom.

Styrker gæsteprincippet

På baggrund heraf fandt Højesteret – på samme vis som Landsretten havde gjort – at gæsteprincippet fandt anvendelse i denne situation, hvorfor Radius Elnet A/S som ledningsejer, var forpligtet til at afholde omkostningerne til prøvegravningerne.

Højesterets afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende, idet Højesteret finder, at gæsteprincippet ikke blot omfatter egentlige flytninger af ledninger, men også alternativer til flytninger og eventuelle forundersøgelser.

Lodsejere, andre ledningsejere eller virksomheder kan også støtte ret på dommens overordnede princip, nemlig, at ligger man som gæst i et areal, så skal der være helt klare holdepunkter for, at ledningsejer ikke skal betale for flytning, graveundersøgelser e. lign. vedrørende kablet.

Interessant for landbruget

Landsretten får – forhåbentlig i løbet af 2019 – lejlighed til at tage stilling til, om gæsteprincippet også kan fraviges ved ekspropriation, dvs. ved tvang.

Dette afklares i den såkaldte Kriegers Flak-sag, hvor Landbrug & Fødevarer er indtrådt som mandatar for en række lodsejere.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller gæsteprincippet i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kort om gæsteprincippet

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Alle opgaver er vigtige

Hos Go-Gris I/S har de succes med at fastholde deres medarbejdere, og ifølge medejer Martin Mogensen, behøver indsatsen ikke at være så højtravende for at lykkes med et godt team.

Ny slam-teknik genbruger fosforgødning

Frisk slam ud på markerne som gødning er ikke velset, selvom fosfor fremover bliver en mangel i verden. Nyt dansk firma kan nu udvinde P af slam uden energi udefra.

Danish Crown kan bygge til i Kina

Manglen på svinekød i Kina kan i fremtiden få Danish Crown til at bygge endnu en fabrik i riget i midten.

Stormøde forud for folketingsvalg: Vil have faglighed ind i dansk landbrugspolitik

6. maj er landmænd forud for det kommende folketingsvalg atter indkaldt til stormøde på Agerskov Kro i Sønderjylland. På programmet er en række velkendte udfordringer for landbruget, som ifølge Jens Peter Aggesen fra Agerskovgruppen endnu er langt fra at blive løst.
Side 1 af 1518 (30348 artikler)Prev1234567151615171518Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer