Trods embargo: Fødevareklyngen vækster i Rusland

Salget af varer fra den danske fødevareklynge til Rusland vokser støt og nåede sidste år op på over to milliarder kroner. Det sker trods embargoen, der kom i 2014.

Fødevareklyngens eksport til Rusland rundede to milliarder kroner i 2018, på trods af den embargo, som Rusland pålagde blandt andet Danmark i 2014. Det viser nye tal.  

De støt stigende eksporttal skyldes blandt andet mere dansk eksport af teknologi, siger Jens Munk Ebbesen, der er områdedirektør for fødevare- & veterinære forhold hos Landbrug & Fødevarer.

- De danske virksomheder er rigtig langt fremme i forhold til de teknologiske løsninger indenfor fødevareerhvervet. Og det er netop nogle af de varer, som russerne særligt efterspørger efter embargoen, hvor de ikke længere kan importere fødevarer udefra og derfor har været nødt til at udvide deres egen produktion betragteligt, siger han.

For at sikre at det også fremover bliver danske løsninger, de russiske virksomheder vælger at benytte, er store, danske virksomheder som Foss A/S, Chr. Hansen A/S, Skov A/S og Viking Genetics FMBA lige nu på eksportfremstød arrangeret af Landbrug & Fødevarer og ambassaden i Moskva til Volga-regionen i Rusland.

Genetik og udstyr driver eksporten

Siden Danmark og resten af EU måtte afstå fra at eksportere fødevarer til Rusland, har det været genetik og forskelligt udstyr til brug i landbrugs- og fødevaresektoren, der har drevet eksporten til landet. Det er blandt andet det høje danske vidensniveau på området, der gør, at Danmark og landets teknologiske løsninger er så eftertragtede.

Hos Foss, der laver analyseløsninger til fødevareindustrien, siger salgsdirektør for Europa inkl. Rusland, Peter Skade:

- Rusland besidder 25 procent af klodens dyrkbare jord. Derfor er landet selvsagt et meget interessant marked for Foss og vores løsninger til fødevareindustrien. Vi har i de senere år oplevet en markant vækst i Rusland på grund af stabile markedsbetingelser, investeringsvillighed i kombination med øget fokus på kvalitet og en stigende eksport af råvarer og forarbejdede fødevarer. Det gælder inden for både korn – især hvede – og mejeri, foder og kød, siger Peter Skade og fortsætter:

- Foss har igennem årene haft stor glæde af samarbejdet med Danish Trade Council i Rusland, og vi har store forventninger til deltagelsen til Volga-regionen – herunder også Republikken Tatarstan, der er en af de rigeste og mest moderne i Rusland. Vi glæder os til at tale om, hvordan fremtidens landbrugsproduktion ser ud, og hvordan den kan optimeres ved hjælp af analyseværktøjer.

Fremstødet varer frem til fredag.

hka

Læs også