Nyt sønderjysk biogasanlæg leverer nu biogas

Evida har netop tilsluttet biogasanlæg SBS Kliplev til det danske gassystem.

Anlægget, som ligger tæt ved motorvejsafkørsel 73 Kliplev, skal levere biogas ud i det sønderjyske gasnet til gavn for gasforbrugerne og den grønne omstilling.

Lige nu udgør biogas mere end 25 procent af gassen i gasnettet, og andelen er stigende.

Sustainable Bio Solutions (SBS) ejer biogasanlægget, som er opført og drives af Bigadan, og når anlægget er i fuld drift, kan det hver time levere 6.000 m3 bio-metan ind i gassystemet. Det svarer på årsbasis til gasforbruget i cirka 29.000 parcelhuse.

To parallelle ledninger forbinder biogasanlægget med gasnettet. Den ene ledning leder gassen ind i gasnettet omkring Tinglev by. Den anden ledning fortsætter mod Bolderslev, hvor en kompressorstation hæver trykket på gassen, så den kan sendes ind i det overordnede gastransmissionsnet og fordeles længere ud i landet.

Ifølge Energistyrelsens fremskrivninger vil biogas i 2025 kunne dække, hvad der svarer til 38% af gasforbruget herhjemme.

Læs også