bannerPos

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

- Jeg har lige læst, at man i Chile kan producere mælk til 1,12 kr. pr. kg. Den kamp på verdensmarkedet vinder vi aldrig, siger Michael Andersen og påpeger, at der godt kan sælges drikkevarer til højere priser i Danmark, mens han hælder frisk mælk fra den ølkande, der med indhold på Grøn Koncert-turneen sælges for et par hundrede kroner. Foto: Bøje Østerlund

Bøje Østerlund

Freelance
18-07-2019 10:38
Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Såvel fødevareministeren, miljøministeren, klimaministeren og såmænd også en del tungtsiddende organisationsfolk i branchen må også gerne lytte med.

- Jeg kan producere højværdiprodukter med ekstensiv drift af lavbundsarealer og opnå mindst samme driftsøkonomi pr. produceret enhed som i den konventionelle og superoptimerede produktion med foderafgrøder på den høje jord, forklarer Michael Andersen.

Det gode tilbud til den nye regering er i al sin enkelthed at lade forbrugerne betale direkte for en effektiv kulstoflagring i lavbundsjorde ved hjælp af en højere mælkepris.

- Man siger jo, der skal etableres flere økologiske arealer og der samtidigt ikke må foregå produktion på de mere end 100.000 hektar lavbundsjorde, der foreslås udtaget med kompensation.

 

30 kg hø i døgnet

For tilhængere af markedsdrevet udvikling af økologien udgør Tøvestensgaardens økomælkeproduktion på basis af hø bjerget på §3-arealer omkring Tude Å allerede i dag et positivt bidrag til klimaindsatsen.

- Jeg henter et eller to slæt hø på arealerne, og fodrer malkekøerne med op til 30 kg hø dagligt. I foderrationen indgår naturligvis også noget tilskudsfoder og så malker køerne typisk omkring 8.000 kg mælk årligt.

- Mælken sælges til forbrugerne for 18 kroner literen – blandt andet i Bilka her i Slagelse. Forbrugerne har lært græsmælken fra Tøvestensgaarden at kende, og det ser ud til, at vi kan afsætte godt, lyder det fra Michael Andersen, der endnu engang vil øge besætningen med 20 indkøbte køer og næste år forventer at komme op på 120 køer i sin sideløbende økologiske nicheproduktion, som drives ved siden af den større konventionelle besætning.

 

Lavere omkostninger

En af grundene til den bedre driftsøkonomi er ikke alene mælkeprisen, men også lavere dyrlægeregninger og færre omkostninger til dyrekøbte rådgivere for at få de sidste marginale optimeringer på plads.

- Det går godt på græsmælksbesætningen, og det tror jeg blandt andet skyldes en høj sundhed hos dyrene, vurderer Michael Andersen.

- Jeg er helt med på, at alle lavbundsjorde ikke kan omlægges til høproduktion. Men fremfor at tage de flere hundrede hektar enge langs Tude Å ud og betale kompensation for at lade dem gro til og måske få omkostninger til naturpleje af en eller anden art, ville det da være billigere for staten at lade os producere hø på arealerne.

- Inspireret af blandt andet Schweiz kunne man jo bruge lidt penge – måske endda lidt af EU-landbrugsstøttepengene – på at holde hånden under mælkeprisen med en prisgaranti fra disse klimapositive produktionsarealer.

 

Mindre kød   

Michael Andersen er sig helt bevidst om tendensen til, at forbrugerne i klimakampens navn køber færre animalske produkter. Ligesom der diskuteres, hvorvidt der i fremtiden skal dyrkes dyrefoder på de højere og intensivt dyrkede arealer fremfor at anvende dem til dyrkning af vegetabilske produkter til direkte konsum hos mennesker.

- Effekten af denne udvikling er jo allerede, at oksekødet i dag har en lav pris og at det er svært at få økonomi i oksekødsproduktion. Sådan reagerer markedet i første omgang, selvom det egentlig burde være omvendt.

- Hvis vi lige ser bort fra fundamentalistiske veganere, burde udviklingen jo føre til, at folk spiser lidt mindre kød og mælk, men vælger mere eksklusive produkter. Det er den retning, jeg med min græsmælksproduktion forbereder mig på, forklarer Michael Andersen og undrer sig fortsat over, at forskerne og politikere ikke er mere åbne for dialog og ser ud mod landbruget og de må gerne kigge hans vej.

- Jeg ved da ikke, hvor mange af de omtalte lavbundsjorde, der kunne lægges i §3-beskyttelse og forblive i produktionen uden ret mange omkostninger for staten. Selvfølgelig skal de ikke mere pløjes og kultiveres, men mon ikke mere end halvdelen kunne forblive i nænsom og rentabel produktion, funderer han.

 

Billigere for samfundet

- Men det kan jo godt være, det er for kompliceret for mange at forstå disse mekanismer. Det er vel fair nok, at politikerne ikke kan gennemskue alle disse detaljer. Men jeg synes, det ville være forfærdelig ærgerligt at se alle de mange hektar lavbundsjorde i Tude Ådal blive taget ud af produktion og gro til uden at give højere diversitet eller mere klimaeffekt end ved at producere et højværdiprodukt derfra. Det ville ovenikøbet blive billigere for samfundet.

- Måske kunne Fiilsø og dele af Skjern Å dalen i Vestjylland også have bidraget lige så meget til reduktion af CO2-udledningen ved helt eller delvist at blive dyrket med ekstensivt græs til hø, spekulerer Michael Andersen.

 

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.
Side 1 af 1607 (32122 artikler)Prev1234567160516061607Next