2020 gav gode økonomiske resultater

Driftsresultatet for de knap 8.500 danske heltidslandbrug blev i gennemsnit 1,4 millioner kroner i 2020, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Driftsresultatet for svineproducenter var klart det højeste blandt driftsformerne i 2020, konstaterer Danmarks Statistik.

Driftsresultatet for de knap 8.500 danske heltidslandbrug blev i gennemsnit 1,4 millioner kroner i 2020, hvilket var 32.000 kroner højere end året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Efter en beregnet ejeraflønning var der 0,9 millioner kroner tilbage til finansiering af nye investeringer og afvikling af gæld. Resultatet i 2020 svarer til en afkastningsgrad på 3,8 procent, og dermed har årene 2020 og 2019 givet de højeste afkast for landbruget i Danmarks Statistiks statistikserie, der går tilbage til 2008.

Driftsresultatet for svineproducenter faldt fra historisk høje 3,6 millioner kroner i 2019 til 2,7 millioner kroner i gennemsnit for 2020, hvilket dog fortsat er klart det højeste blandt driftsformerne.

Kvæg- og plantebrug

Driftsresultatet for konventionelle bedrifter med malkekvæg steg 0,2 millioner kroner, mens det faldt 0,2 millioner kroner for økologiske bedrifter med malkekvæg. Resultatet er næsten identisk med 1,1 millioner kroner i 2020.

Også for heltidsbedrifter med planteavl var 2020 et godt år, idet driftsresultatet med 0,9 millioner kroner i gennemsnit toppede 2019 med 59.000 kroner.

- Den bedste fjerdedel af planteavlerne havde et gennemsnitligt driftsresultat på 2,4 millioner kroner i 2020, lyder det fra Danmarks Statistik.

Læs også