Gothenborg: Det handler om troværdighed

For Lone og Lars Hedegaard er det essentielt hele tiden at arbejde ud fra, at det er dyrenes naturlige behov, kødkvaliteten og smagen, der er i centrum.

I Gothenborgs velbesøgte gårdbutik kan man finde rigtig mange økologiske varer. Foto: Line Brusgaard Gothenborgs skovkyllinger er af racen Norfolk Black og er ifølge Lone Hedegaard en enestående fugl. Foto: Gothenborg Kalkunerne er fortrinlige til at holde juletræsplantagen ren. Foto: Gothenborg Gothenborg Anden er af racen Mulard. Foto: Gothenborg På den økologiske gård Gothenborg finder man en verden af økologisk fjerkræ; Ænder, skovkyllinger, gæs og kalkuner. Her ses skovkyllingerne.

I 1992 købte Lone og Lars Hedegaard Gothenborg, der ligger ved Them i Midtjylland. Deres tanker var dengang slet ikke på at skabe det økologiske landbrug, som de i dag har stor succes med, men mere at deres børn skulle vokse op på det dengang nedlagte landbrug.

- Det lå ikke til højrebenet, at vi skulle til at lave økologisk fjerkræ, fortæller Lone Hedegaard, der arbejdede som sygeplejerske, mens hendes mand Lars Hedegaard var skovfoged.

- I 1997 gik jeg fra på barsel med nummer tre og skulle egentlig hjem og passe børnene, men så tænkte vi, at det kunne være sjovt at have en produktion af en art, når vi alligevel havde stedet her, fortsætter hun.

Det blev til økologisk fjerkræ, som passede med, at Gothenborgs marker, der i dag udgør 35 hektar, var omlagt til økologi samme år.

- Økologisk fjerkræ var der ikke noget af i Danmark, så der kunne vi se et potentiale i at lave noget, der lige højnede kvaliteten en anelse, husker Lone Hedegaard og tilføjer:

- Vores ide var at kombinere værdierne omkring økologi og dyrevelfærd til at producere en kylling med smag, kraft og god kødkvalitet.

Efterspørgslen er steget

Lone og Lars Hedegaard har i dag fire børn, som alle er flyttet hjemmefra, men Gothenborg består stadig og er gennem årene vokset støt.

Det samme er den generelle efterspørgsel på økologisk danskproduceret fjerkræ. Og selvom de ikke længere er alene på markedet, har Gothenborg stadig travlt.

- I dag mærker vi en stadig større efterspørgsel på vores fjerkræ. Vi producerer, som nogle af de få i landet både økologiske kyllinger, ænder, kalkuner og gæs. Det er ægte frilandsopdræt, fortæller Lone Hedegaard.

Hun oplever, at der er en voksende skare, som begynder at stiller krav til kvalitet og dyrevelfærd.

- Folk bruger penge på ordentlig mad – det er blevet vigtigere, understreger hun.

Gothenborg opdrætter årligt omkring 8.000 Mulardænder, 2.200 Landænder, 10.000 kyllinger, 1.200 gæs og 1.000 kalkuner.

Det naturlige liv

- Selvom vores virksomhed og produktion er vokset støt gennem årene, har vi ikke i sinde at slække på vores værdier omkring opdræt af dyr i små hold, det gode og naturlige udeliv i sommerhalvåret og de langsomt voksende racer, fastslår Lone Hedegaard.

Det har netop været vigtigt for parret at finde en måde, hvor de har kunnet opdrætte dyrene på Gothenborg, så de lever et liv så tæt på deres naturlige element som muligt. Derfor kommer fjerkræet på græs til foråret og går udenfor på markerne, mens græsset er i vækst.

- Gennem årene har vi været på en rejse, der den dag i dag har givet os bevidsthed og erfaring om, hvordan fjerkræ kan leve og vokse naturligt samtidig med, at kvaliteten af kødet bliver helt ud over det sædvanlige, uddyber Lone Hedegaard.

Skovkyllinger åbner døre

- I 2015 tænkte vi, at vi skulle til at skille os ud igen, siger Lone Hedegaard.

Det blev til en tur til England, hvor parret besøgte en producent af frilandskyllinger.

- Vi kunne se, når vi kiggede på hans farm derude, at det her var lige det, Gothenborg kunne bruge, så vi fik lov at købe 3.000 æg hjem – og det er dem, der er blevet til Gothenborg Skovkyllingerne, som vi har nu, forklarer Lone Hedegaard, der samtidig kan fortælle, at de er de eneste i Danmark, som har skovkyllinger.

Kyllingerne er danske og kommer fra Topæg ved Viborg.

- Han har 250 dyr, som han forsyner os med, fortæller Lone Hedegaard.

Gothenborgs skovkyllinger er af racen Norfolk Black og er ifølge Lone Hedegaard en enestående fugl.

- De søger ind i skovbrynet og går sammen. De kan selv vælge, hvad de vil spise, om det er regnorme, frøkapsler på ukrudtet eller foder i fodertruget, siger hun og fastslår:

- De vælger jo selv deres liv her.

Fra naturens side er skovkyllingen en fugl, der kommer fra steppen, hvor den kan leve på kanten af skoven og det åbne land. Kyllingehusene på Gothenborg bliver derfor stillet tæt på skoven, som er hegnet ind, så kyllingerne kan løbe frem og tilbage i de 90 dage, de går på arealerne.

Det er den måde, Gothenborg har erfaret, at de nemmest kan håndtere og få kyllingerne til at være mest muligt ude i det fri på.

- Vi tror på at den måde at have fjerkræ på, hvor de har et langt, naturligt og stressfrit liv, har betydning for kvaliteten. Det er stærke dyr og stærke fugle, vi har på den her måde, understreger Lone Hedegaard.

Skovkyllingen vokser noget langsommere end andre kyllinger, og så smager den ifølge Lone Hedegaard fantastisk godt.

- Den åbner dørene ind til de fine restauranter, tilføjer hun og henviser samtidig til den gode historie, som følger med kyllingen. Og med den gode historie mener hun en troværdig historie.

- Man skal være sikker på, at det holder vand, og det er derfor, vi er her i dag, fastslår hun.

Rolige og fornøjelige ænder

På Gothenborg er der siden 1998 opdrættet økologiske ænder, og i dag opdrættes to slags; Landanden og Mulardanden – og de lander på mange juleborde rundt omkring i landet.

- Vi er blandt de eneste i Danmark, der opdrætter økologiske frilandsænder, fortæller Lone Hedegaard og tilføjer:

- For os er ænderne nogle dejlige og særlige dyr at beskæftige os med. De er rolige og fornøjelige dyr at kigge på. De vralter rundt på markerne i flokke og nyder livet med at smadre med vand og kan godt lave store huller med deres næb, når de søger efter insekter og andre smådyr i jorden.

Mulardænderne egner sig ifølge Lone Hedegaard rigtig godt til at gå på friland.

- De er stærkere end landænder, og vi har haft dem siden 1999, fortæller hun og fremhæver den fantastiske smag og kødstruktur hos Mularænderne.

Der er ikke længere moderdyr i Danmark, som der var i starten, da Gothenborg begyndte med økologisk fjerkræ. Mulardænderne får Gothenborg kommer således hjem som daggamle ællinger fra Frankrig, mens den hvide landand samt gæs og kalkuner fås hjem fra Tyskland.

Det svinger lidt, hvor mange ænder Gothenborg har til at gå på markerne. Lone og Lars Hedegaard forsøger at tilpasse sig efterspørgslen, men da de kun har fritgående dyr, er der en begrænsning på, hvor mange ænder de kan nå at producere på en sæson.

Gæssene har den længste levetid

Også gæssene på Gothenborg oplever Lone og Lars Hedegaard som specielle dyr.

- De er rolige og fortrolige dyr. De snakker med hinanden både tidlig morgen og i løbet af dagen. Gæssene vil helst bevæge sig rundt i flokke, og det ser fantastisk ud, når de beslutter sig for at vralte en tur sammen, fortæller de.

Gothenborgs økologiske gæs har en naturlig lang levetid på næsten seks måneder i sommerhalvåret og er dermed de sidste dyr på markerne sammen med de store kalkuner.

Da gæssenes størrelse, som de opnår i den gældende sæson, er svær at kende på forhånd, kan der ikke laves forudbestillinger.

- Det gælder for alle vores dyr. Vi er afhængige af, at dyrene i en vis grad selv står for deres tilvækst. Vi følger med fra siden og laver »stikprøver«, hvor vi løbende vejer dyrene, for at finde det rigtige tidspunkt for slagtning. Nogle gange tager det længere tid end andre, og vi må være tålmodige og give vores kunder besked om udviklingen løbende, forklarer Lone Hedegaard.

Bronzekalkunen passer juletræskulturen

Den økologiske kalkun på Gothenborg er en sort Bronzekalkun, der er en langsomt voksende race. Den er ifølge Lone Hedegaard særdeles god til at fouragere i det fri og finde føde på de grønne marker og i skovbunden.

Bronzekalkunerne på Gothenborg har eksempelvis for første gang i år gået i den certificerede juletræsplantage, hvor der hentes juletræer til salg på Gothenborgs julemarkedsdage.

- Før blev der renset mekanisk mellem juletræerne, men kalkunerne har kunnet holde det fuldstændig rent, fortæller Lone Hedegaard og tilføjer, at kalkunerne ikke går i nålene.

Bronzekalkunen bliver solgt som hele kalkuner og svinger meget i vægt; helt fra fire til 12 kg.

Der er også hvide kalkuner på Gothenborg. Det er en kalkun, som ifølge Lone Hedegaard kan blive enormt stor og tung. Den hvide kalkun anvendes primært til udskæringer og kalkunfars.

Andre forretningsområder er kommet til

Kalkuner og mulardænder bliver slagtet i Løkken hos Raunsmed, mens gæs og kyllinger slagtes på et privat slagteri i Flensburg.

- De lavet et meget flot arbejde, understreger Lone Hedegaard, der fortæller, at de har prøvet at slagte fjerkræet hjemme en enkelt gang, men at det er alt for tung en opgave at håndtere.

- Man skal lade dem gøre det, som er gode til det og kan håndtere det. Man skal ikke gøre noget for historiens skyld – det er ret væsentligt, fastslår hun.

Meget af Gothenborgs fjerkræ går til restauranter på Sjælland og ellers gård- og slagterbutikker.

- Årstiderne forhandler også vores fjerkræ, og som noget nyt er der indgået aftale med Coop om at forhandle Mulardænderne, fortæller Lone Hedegaard.

Gothenborgs egen gårdbutik er velbesøgt og er blandt andet det eneste sted, man kan købe Gothenborgs færdigvarer, der er produceret i stedets landkøkken, som har spisemærket i guld og kun benytter sig af friske økologiske råvarer.

Med tiden er der således kommet mere og mere fokus på andre forretningsområder på Gothenborg som gårdbutik, webshop og diverse arrangementer.

- Murstenene skal forrente sig – derfor er Gothenborg siden opstarten med fjerkræ også blevet til mere samtidig med, at fjerkræproduktionen er øget, fortæller Lone Hedegaard, der har ansvaret for køkken og engrossalg, mens hendes mand har ansvaret for fjerkræproduktionen.

De mange aktiviteter har også betydet, at der er mange mand beskæftiget omkring Gothenborg. Foruden Lone og Lars Hedegaard er der ansat en mand i landbruget, en kok, to på kontoret og fire til seks flexjobbere på hver 10 timer. Derudover kommer de fire børn hjem og hjælper til, eksempelvis med servering Mortens Aften, hvor 80 gæster havde bestilt bord til at spise i restauranten.

- Arrangementer er blevet en stor del af Gothenborg, og vi har mange besøgende i løbet af et år – især julemarkedsdagene er værdifulde for os, beretter Lone Hedegaard, som ved siden af Gothenborg har uddannet sig til kostvejleder, haft klinik hjemme på gården og er nu i gang med at uddanne sig til traumeterapeut.

- Jeg har haft to spor at køre ud af og holder på den måde ved sygeplejen, fortæller Lone Hedegaard.

Og Gothenborgs fremtid tegner stadig lyst, selvom Lone og Lars Hedegaard ikke har planer om hverken udvidelse eller de store ændringer på det økologiske landbrug.

- Der er en god fremtid, og vi holder det på det niveau, vi har nu. Vi skal bare blive ved med at gøre vores ting rigtig godt, understreger Lone Hedegaard.

Læs også