- Vi skal forske, udvikle og forny os

- Ved at producere mere med mindre, viser vi andre lande, at man kan reducere verdens klimabelastning, påpeger landboforeningsformand.

Af Torben L. Povlsen, formand for Centrovice

Vi oplever omskifteligt vejr, klimaforandringer og øget nedbør.

Det er ikke nyt for landbruget at arbejde med naturen, men det er et øget mediepres på at skabe historier, der giver kunder i deres butikker. Vi skal bruge vores erfaringer og viden til at dyrke jorden under omskiftelige forhold, men vi skal også bruge vores viden til at hjælpe politikerne – kommunale, som nationale – med at holde Danmark tørt.

Der kommer mere nedbør, det er faktuelt. Derfor er det vigtigt, at vandafledningen er i orden. Det kniber desværre mange steder, og det er vigtigt, at vi holder de ansvarlige myndigheder op på dette.

Ansvarlighed ønskes

Netop ansvarlige politikere – ansvarlig politik – er ønskeligt at få frem i lyset. Vi skal passe godt på vores klode, økosystemer og alle levende væsener, som sammen med os lever og bruger jorden. Så langt er jeg bestemt enig.

Men hvordan vi udmønter det i praksis, der ser jeg store forskelle.

Det er min klare opfattelse, at vi skal forske, udvikle og forny os ud af de udfordringer, vi står med.

Eksportindtægter på klimaet

Det er for mig simpelt, hvis vi producere mere med mindre, så viser vi andre lande, at man kan reducere verdens klimabelastning, ved at bruge vores teknologier, genetik, viden og management. Det skal være landbrugets og de danske politikeres målsætning.

Det vil, udover at forbedre klimaet, også bidrage til udviklingen af velfærden i Danmark. Det vil ske, netop fordi vi har viden og teknologier, der kan eksporteres til hele verden og give Danmark en solid eksportindtægt. Den mulighed må vi ikke lade gå fra os.

Vi fik ny regering i sommeren 2019. Trods mange fine skåltaler, endda fra både statsministeren, fødevareministeren og miljøministeren på årets delegeretmøde i Herning, så har vi ikke set noget konstruktivt ført ud til landbruget, det skal snart komme.

Big data

Landbruget bliver i fremtiden endnu mere en del af big data. Alt skal kunne dokumenteres, følges og redegøres for. Den viden, de data, er guld værd fremover. Alle vil have ejerskab og bruge dem til at udvikle netop deres forretning. Det gør sig også gældende i vores egne andelsselskaber.

Vores holdning i Centrovice er, at det er landmandens data. Og at hvis vi skal sikre en stærk full-line uvildig rådgivning fremover, så skal vi udvikle vores rådgivning i DLBR.

Det er derfor vi satte fusionsplanerne i gang, og derfor vi tror, vi kan bidrage til at holde fynsk landbrug inde i centrum af fremtidens rådgivning, i vores nye stærke rådgivnings-setup. Tak for den store opbakning til fusionen på den ekstraordinære generalforsamling.

2020 mod nye mål

For griseproduktionen i Danmark må man i øjeblikket knibe sig i armen. Det har ovenpå et meget stærkt 2019 været nogle meget lyse udsigter for de kommende år at kigge ind i, hvis vi holder Danmark fri for afrikansk svinepest.

Produktionen af minkskind på verdensplan er nu så langt under normalt forbrug, lagrene er tømt for gamle skind, så også denne sektor har lys forenden af en meget lang og sort tunnel.

Mælkeproducenterne ser ikke ind i de store lyspunkter, men nok ej heller det modsatte.

Generelt så har vi gode markedsudsigter, dem skal vi udnytte. Og vores politikere skal vide at bakke op om værdiskabelsen i samfundet, på et realistisk og faktuelt grundlag.

Så med det ønske, vil jeg på vegne af Centrovice takke for samarbejdet i 2019 og ønske alle en god jul og et godt nytår, med ønske om et meget succesrigt 2020 for alle.

 

Læs også