Til side 14 - Uge 52 - Nord 2021

Af Hans Gæmelke, Djursland Landboforening

2021 blev året, hvor vi fik en historisk bred landbrugsaftale. Aftalen var længe undervejs, og det endelige resultat er bestemt tåleligt. Vi bør som erhverv være glade for, at så mange partier står bag aftalen. Det betyder, at ved et eventuelt magtskifte i regeringen, skal hele aftalen ikke revideres endnu engang.

Et stort »men« trænger sig alligevel på. Selvom vi nu som erhverv ved, hvad vi skal forholde os til i fremtiden, så bliver det fortsat en stor udfordring at opfylde de mål, som folketinget har sat.

Det nye år byder ikke kun på granskning og opfyldelse af Landbrugspakkens mål, vi har også parallelt med Landbrugspakken en ny CAP-reform, som står i kulissen og venter.

CAP-reformen træder ganske vist først i kraft 1. januar 2023, men vi har rigeligt med politisk arbejde og udfordringer foran os. CAP-reform kan få vidtrækkende konsekvenser for os landmænd. Vi kommer til at vænne os til mange ændringer i form af klimatilpasning og miljø, som fremover forsøges styret af de fremtidige EU-midler. Helt konkret indebærer aftalen, at EU-landene skal sikre, at mindst 35 procent af budgettet går til udvikling af landdistrikterne, og mindst 25 procent af de direkte betalinger skal gå til miljø- og klimatiltag.

Udover de landbrugspolitiske udfordringer står også svineproducenter overfor økonomiske store udfordringer i 2022. Året startede økonomisk rigtig godt, men fik en brat ende i løbet af sommeren. Bytteforholdet er i øjeblikket særdeles dårligt, særligt for producenter af smågrise, og i skrivende stund står vi ikke umiddelbart over for en snarlig bedring 2022 kan derfor blive økonomisk vanskeligt for svineproduktionen. Jeg håber bestemt, vi snarligt ser en bedring i dette bytteforhold og håber, at optimismen kan bevares i denne husdyrproduktion.

Væsentlig bedre står det til for mælkeproduktionen og for markbruget  og det er naturligvis glædeligt.

Selvom Landbrug & Fødevarer har haft et par møgsager i løbet af det seneste år, her tænker jeg på minksagen og nogle interne ledelsesmæssige sager, så kan jeg bakke fuldt ud op om Landbrug & Fødevarer, der med Søren Søndergaard, som vores nye formand er garant for fornyelse, en stærk profil og med forståelse for de demokratiske processer, som landbruget altid har været dygtige til.

Vi har med Søren Søndergaard en god og stærk formand, der kan bære de landbrugspolitiske problemstillinger ind til folketinget med indflydelse.

Læs også