Til side 14 - Uge 52 - Nord 2021

Af Leif Gravesen, Fjordland

Når man står her på tærsklen til 2022 og kigger med længsel ind i det nye år, ja så må vi jo nok erkende, at vi i første omgang kommer til at leve med en del corona-restriktioner i det nye år.

Og med corona på slæb, som en ukendt størrelse, må jeg sige, at det igen bliver utrolig svært at drive en normal landboforening med alle de små og store arrangementer, vi gerne vil afholde hen over året for at styrke samarbejdet i vores erhverv, men også for at afholde dygtiggørende kurser og møder med hotte politiske emner, der kan skabe den gode debat, som er rygraden i at drive foreningsarbejde.

Og det bliver bare aldrig det samme på Teams eller via en telefon. Vi mangler at mødes og sparke dæk til et dyrskue eller lignende. Vi må håbe, at vi i 2022 kan løsne op for restriktionerne noget hurtigere, så vi kan få gang i aktiviteterne måske allerede i foråret.

Hvad kigger vi så ind i af opgaver, der skal løses? Ja, der er mange, men jeg tænker, at det, der kommer i første række, bliver den kæmpestore klimadagsorden, landbruget kigger ind i. Som eneste erhverv har vi jo en fast målsætning, der skal leves op til, godt nok først i 2030, men med en vigtig opfølgende status om to år.

Erhvervet er i fuld gang, og rigtig mange landmænd har meldt deres interesse for at komme i gang med for eksempel udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, nye tiltag i staldene og mange andre ting, som ligger lige for, men som ikke er så nemme at komme i gang med, da der jo skal være finansiering til stede, og vi skal have nogle ordninger, som er til at administrere.

Og så skal der gang i forskningen i nye måder at begrænse CO2 på, og her er vi fra landbruget en del af løsningen og ikke problemet. Der fjernes op mod 40 millioner tons CO2 via vores afgrøder, meget af det frigives dog igen via vores effektive husdyrproduktion, desværre modregnes eksporten jo som bekendt ikke.

Så klima kommer til at fylde meget fremover, men som formand for Fjordland ser jeg også mange nye spændende muligheder for landbrugserhvervet her i Nordvest, og det håber jeg, vi i 2022 kan mødes og diskutere til en god generalforsamling med fysisk fremmøde.

Læs også