22-årig modtager legat

Den unge landmand Jeppe Skaarup Pedersen fra Gistrup har fået tildelt gårdejer Jens Christian Støvring og hustru Ane Støvrings legat på 25.000 kroner.

Jeppe Skaarup Pedersen står tidligt op og kommer sent i seng hver dag. Udover at have en fuldtidsstilling som driftsleder på en kvæggård ved Aarestrup med 620 årskøer har han siden 1. januar 2021 været medejer af Skaarup Hadilsgaard ved Gistrup.

På gården er der ammekøer og slagtekalve, og Jeppe Skaarup Pedersen, der blev uddannet produktionsleder sidste år, står selv for at fodre dyrene. Skaarup Hadilsgaard er oprettet som et glidende generationsskifte, hvor Jeppe Skaarup Pedersen og hans morfar hver ejede 50 procent.

- Drømmen var, at min morfar og jeg skulle drive gården videre sammen i et par år, så jeg kunne få erfaring med at drive selvstændigt landbrug med støtte og praktisk hjælp fra ham på sidelinjen. Med tiden skulle jeg så overtage hans del, siger Jeppe Skaarup Pedersen.

Desværre gik det ikke sådan, da Jeppe mistede sin morfar i maj sidste år.

Økonomisk støtte til etablering

Skaarup Hadilsgaard blev efter morfarens bortgang videreført som I/S med en bobestyrer, der i en periode ejer morfarens del. Nu har den unge landmand fået tildelt et legat, gårdejer Jens Christian Støvring og hustru Ane Støvrings legat, der skal fungere som en økonomisk håndsrækning, så han kan videreudvikle driften og flytte ind på gården i den nærmeste fremtid sammen med sin kæreste.

- Min plan er at købe den sidste halvdel af gården og få moderniseret nogle stalde. Måske skal vi have en ny stald, siger Jeppe Skaarup Pedersen.

Med legatet, der uddeles af Agri Nords bestyrelse, ønsker landmanden samtidig at gøre brug af rådgivning og dygtiggøre sig inden for områder som administration, markbrug, kvægbrug samt anvendelse og vedligehold af maskinpark.

Får også et naturtjek

Det er landmandsparret Jens Christian Støvring og Ane Støvring, som har skænket deres formue til en legatfundats til det formål at hjælpe unge i gang med en landmandstilværelse. Legatets fundats beskriver, at legatet fortrinsvis skal uddeles til hjælp, herunder blandt andet rådgivning til selvstændige landmænd, som indenfor de seneste år første gang har overtaget en landbrugsejendom.

Agri Nords bestyrelse har i forbindelse med uddelingen af legatet besluttet, at de vil forære Jeppe Skaarup Pedersen et naturtjek på ejendommen udover beløbet på 25.000 kroner.

- Jeppe har almindelig markdrift, og derudover støder ejendommen op til naturarealer. Derfor giver det god mening, at en naturkonsulent fra Agri Nord skal se på, hvilke muligheder der er på ejendommen, siger Carl Christian Pedersen, som er formand for Agri Nord og uddelte legatet.

Læs også