Et turbulent år og nye tider

Mange års traditioner i Odsherreds Landboforening blev brudt på den første generalforsamling med Allan Klestrup Hansen som formand.

Allan Klestrup Hansen (til venstre) og Ulrich Goth, henholdsvis formand og leder i Odsherreds Landboforening. Torben Klestrup Hansen, tidligere mangeårig formand, langede ud efter Coop på generalforsamlingen i Odsherreds Landboforening, hvor Kasper Mejnertsen (forrest til højre) blandt andet blev valgt ind i bestyrelsen.
- Året 2017 har været et år med mange udfordringer. Hjemme på bedriften har det været vanskeligt at finde dage med godt vejr. Etablering, pleje og høst af vores afgrøder har været umuligt at få gjort optimalt.
Sådan indledte Allan Klestrup Hansen sin beretning, eller rettere bestyrelsens beretning, da Odsherreds Landboforening havde generalforsamling i Vig Forsamlingshus.
For med den »nye« formand – Allan Klestrup Hansen afløste Karl Otto Nielsen for et år siden – er der lavet om på mange års traditioner i den nordvestsjællandske forening.
På årsmødet var eksempelvis hele bestyrelsen linet op side om side med front mod de øvrige fremmødte – med 46-årige Allan Klestrup Hansen og den 34-årige leder af kontoret i Nykøbing Sjælland, Ulrich Goth, nærmest talerpulten, hvor formanden gennemgik det forgangne år.
 

Fra DLG til naboen

- Priserne på vores råvarer i høst 2017 har netto været nede på under én krone pr. kilo i mange handler. Der er ikke så meget tilbage til ejeraflønning med den kornpris, og når der så trækkes for afskallede kerner, som vi oplevede det sidste år.
- Jeg har talt med DLG om det, men de siger, at der bliver lyttet til landmændene på repræsentantskabsmøderne. Tilsvarende har jeg spurgt om vores rettigheder, og der henviser man også til repræsentantskabsmøderne, samtidig med, at det tilkendegives at træk for afskallede kerner er en beslutning på overordnet plan.
- Når det er sagt, mener jeg, at vi må blive bedre til at hjælpe hinanden, når stressen presser på. Vi har haft travlt med at få høstet og sået til tiden. Spørg nu naboen om hjælp, eller tilbyd at assistere jeres kollega, påpegede Allan Klestrup Hansen, der fortsatte:
- Hvis man har ledig kapacitet på maskiner eller mandskab, må man være klar til at give en hjælpende hånd. Lån naboen en traktor til såmaskinen til efterafgrøder eller rapssåning, og byt med nogle ekstra timer med mejetærskeren eller kornvognen.
 

God holdånd

Allan Klestrup Hansen kom også ind på, at Odsherreds Landboforening har været igennem et turbulent år.
- Skiftet af lederen på økonomikontoret har betydet gladere medarbejdere og nyansættelser. Det er en arbejdsplads med et super arbejdsklima og en holdånd, som kan mærkes. Det er dejligt at opleve et velfungerende økonomikontor.
- Vi har udvist rettidighed ved at oprette en ejendomsmæglervirksomhed og er klar til at hjælpe med alle typer ejendomshandel, vurderinger og forpagtningsaftaler med mere. Det er en investering som fremover vil bidrage positivt til foreningen, fastslog formanden.
Sidstnævnte bliver der brug for, da regnskabet grundet forskellige ekstraordinære omkostninger udviste et minus på 377.000 kroner.
 

Kortvarig debat

Den efterfølgende debat blev kort med blot tre indlæg – blandt andet fra to af foreningens tidligere formænd.
Karl Otto Nielsen advarede mod de såkaldte »to-minus-én-veje«, som han betegnede som værende særdeles farlige, mens Torben Klestrup Hansen ikke fandt det i orden, at Coop tager fortjeneste fra andre varer for at kunne sænke priserne på de økologiske varer.
- Det er utrolig vigtigt, at der arbejdes anstændigt med økologi, og det gør Coop ikke. Derfor foreslår jeg, at Coop holder et medarbejder- og ledelsesseminar om ordentlighed, lød det fra Allan Klestrup Hansens far.
Endvidere fandt Hans Møller Olsen det vigtigt med god rådgivning til avlerne på Lammefjorden og genkendte ikke den seneste tids debat om færre fugle og harer i landskabet.

Læs også