Planterådgiver: Sort uheld har kostet udbytte i hveden

- I år har der været et meget uheldigt vejr lige omkring bestøvning og kernedannelse især for den tidligt såede vinterhvede, siger planteavlsrådgiver Lars Albrecht, Vestsjælland.

Han vurderer, at det kan have medført de efterhånden meget omtalte sorte og golde aks, der ses temmelig udbredte i nogle vinterhvedemarker.

De seneste dage har der været talt om udbyttenedgang på op til 30 procent i de ramte marker.

Høst-Tour

side

8-9

I juni så man gule faneblade i flere tidligt såede hvedemarker. Foto: Lars Albrecht

Læs også