Vil bearbejde politikere for ammoniak-løsning

Brent Christensen (tv.) fortæller MF Troels Lund Poulsen ( i midten) og formand for Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard (th.) om sine problemer i forhold til ammoniaklovgivningen. Foto: Henning Andersen

Mens man venter på udfaldet af en klagesag fra Norjylland om udledning af ammoniak og kvælstof nær sårbar natur, håber Landbrug & Fødevarer på at kunne bearbejde politikere for en mere fleksibel administration af reglerne om sænkede niveauer for amminiak nær følsom natur. 

I den forbindelse har indehaver af Hopballe Mølle, Brent Christensen haft besøg af Venstres Troels Lund Poulsen, for at gøre ham opmærksom på regler, der ifølge landmanden og L&F ikke giver mening.

- Der er ingen logik i de regler, og den lovgivning, der bliver lagt frem. Man sætter nogle grænseværdier, som man udmærket ved, ingen kan overholde. Men man har aldrig nogensinde været ude og undersøge naturen og checke den, også i forhold til, hvor meget kvælstof, den kan tåle, siger Brent Christensen.

Med mindre den sagsmæssige fortolkning af reglerne gøres mere fleksibel er fremtiden for den populære, klimavenlige produktion af Hopballe Kyllinger mere end uvis. For han har ingen mulighed for at kunne komme ned på det niveau for udledninger, som de nuværende regler tilsiger. 

Side 2-3

Læs også