Anbefaler øget overvågning af faringer

Antallet af dødfødte grise stiger med kuldstørrelsen, men tallene er forskellige for gylte og søer. Firma anbefaler øget overvågning af faringerne for at bringe antallet af døde ned.

Svin

8

Læs også