Kampklar forening i vækst

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse vil med sit nye navn og stigende medlemstal fortsætte kampen for lodsejeres ret til dyrkning af egen jord

 

1402-06-22-ef

Reportage fra generalforsamling i Mårslet – Side 7

--

 

Få styr på lavbundsjordene nu – Side 2

 

Temaer om gødskning/heste – Side 8 – 12 & 17 - 19

 

Læs også