Halmleverandører: Udskift gas med halm i fjernvarmeværker

Brancheorganisationen Danske Halmleverandører har løsningen på udfordringen med at reducere brugen af naturgas: Omstil gasfyrede fjernvarmeværker til solvarme/varme-pumper og halmfyret biomassekedel.

2

Læs også