Svinepest blev startskuddet til blandet avlssammensætning

Fundet af afrikansk svinepest i Tyskland den 10. september 2020 blev for Claus Bruun Jørgensen, Grønbo i Tinglev, startskuddet til at sætte saneringen for Ap6 i værk og samtidig forsøge sig med ny genetik i produktionen.

Med totalsaneringen var det oprindeligt planen, at opstarten i januar 2021 skulle foregå med et 100 procent skift fra DanBred til Topigs Norsvin (TN70). Der kunne imidlertid ikke skaffes Topigs Norsvin-polte nok, så de første fire hold blev af genetik fra DanBred.

Selvom det ikke var målet at have både TN70 og DanBred repræsenteret i staldanlægget, glæder teamet i stalden sig nu over for alvor at få syn for sagen ved de fordele og ulemper, som henholdsvis TN70 og DanBred repræsenterer.

Svin

Side 8,9 og 10

Læs også