Pres på styrelse virker: Bæredygtigt Landbrug om ny mulighed for force majeure i efterafgrøder

Bæredygtigt Landbrug har med interesse noteret sig Landbrugsstyrelsens udmelding i sidste uge om, at det nu er muligt for landmændene at påberåbe sig force majeure, hvis fremspiringen af deres MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold.

Ifølge chefjurist i Bæredygtigt Landbrug, Nikolaj Schulz (billedet), er der tale om en indrømmelse fra Landbrugsstyrelsens side af, at dens kontrolpraksis over for landmænd med efterafgrøder »er på månen«, som han selv udtrykker det.

Styrelsens nye, lempede praksis skal ifølge Nikolaj Schulz ses i sammenhæng med en igangværende retssag om dårlig fremspiring af efterafgrøder, som Thy-landmanden Peter Eliassen – med god hjælp fra Bæredygtigt Landbrug – har anlagt mod den danske stat for at bryde EU-reglerne i den måde, som staten kontrollerer MFO-efterafgrøder på.

- Den omstændighed, at styrelsen nu bruger udtrykket, at »fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold«, er netop kernen i Peter Eliassens sag, siger Nikolaj Schulz.

2-3

Læs også